Rozbudowa szpitala na starcie

Irena Kuczyńska17 czerwca 20212min0
Ruszają prace związane z  rozbudową Pleszewskiego Centrum Medycznego. Właśnie ogłoszono przetarg na modernizację i doposażenie Bloku Operacyjnego wraz z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Oddziału Ginekologii i Położnictwa. Wartość inwestycji wstępnie oszacowano w całości na 12 milionów złotych.
pleszewskie-centrum-medyczne-900.jpg

Rozbudowa pleszewskiego szpitala jest konieczna, zwłaszcza że przybywa pacjentów, szczególnie tych z nowotworami zatem  Pleszewskie Centrum Medyczne zamierza zwiększyć dostęp do usług w ramach chirurgii onkologicznej.  Od 2019 roku funkcjonuje tu Ośrodek Leczenia Raka Piersi a szpital przygotowuje wniosek o utworzenie Ośrodka Leczenia Raka Jelita Grubego.

Im szybciej szpital będzie rozbudowany  i doposażony, tym  szybszy będzie dostęp pacjentów  do specjalistycznego leczenia m.in. do zabiegów operacyjnych w nowej sali operacyjnej, której budowę i wyposażenie zawiera projekt modernizacji szpitala. Zarząd szpitalnej spółki planuje rozpoczęcie prac wczesną jesienią po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

Prezes PCM Błażej Górczyński podkreśla, że rozbudowa nie zakłóci codziennego funkcjonowania szpitala, dlatego wykonawca musi swoje plany  realizować w sposób jak najmniej uciążliwy i uzgadniać wszystko z zarządem szpitala. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 13 miesięcy od momentu wejścia na plac budowy.

Projekt przewiduje też zabudowę przestrzeni pomiędzy trzema budynkami szpitala na potrzeby tzw. korytarza „brudnego” dla Bloku Operacyjnego oraz holu, rejestracji i pomieszczeń szatni w przyziemiu.

Wartość inwestycji oszacowano na 12 000 000 złotych. W tym jest 6 000 000 złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, po 1 000 000 zł zadeklarowały  Powiat Pleszewski i Miasto i Gmina Pleszew.

W miarę możliwości dołożą się też pozostałe gminy powiatu pleszewskiego. Reszta kosztów oraz wyposażenie leży po stronie Pleszewskiego Centrum Medycznego.