Przymiarki do placu

Irena Kuczyńska8 maja 20183min0
projekt-rewitalizacji-placu1.jpg

Chocz przymierza się do rewitalizacji Placu 1 Maja. Projekt przewiduje nowe zagospodarowanie terenu z budową ronda włącznie.

Koszt całego przedsięwzięcia, na które gmina chce pozyskać pieniądze unijne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, sięga 4 000 000 złotych. Jest szansa na 85% dofinansowania. A projekt będzie realizowany przez kilka lat.

Trójkątny plac jest kultowy. I zabytkowy, chociaż nadgryziony nieco zębem czasu. Jeszcze 200 lat temu stał tu kościółek św. Wawrzyńca, otoczony cmentarzem.

Spłonął w 1822 roku i przypomina o nim figura św. Wawrzyńca, zbudowana w roku 1948 na miejscu wcześniejszej, zdewastowanej przez Niemców w czasie okupacji.

Wokół Placu 1 Maja, kiedyś 3 Maja, a potocznie zwanego „Piaskami” lub po prostu Placem św. Wawrzyńca, stoją domy, które mogą jeszcze pamiętać czasy zaboru rosyjskiego.

Ambitny projekt rewitalizacji placu uzgodniony z konserwatorem zabytków, podzielony na etapy, obejmuje odwodnienie terenu, nowe chodniki, nowe oświetlenie, nowe nasadzenia drzew i krzewów, nowe miejsca parkingowe i nowe rozwiązanie komunikacyjne – budowę ronda na zbiegu ulic: Taczanowskiego, Konopnickiej i Grodzieckiej.

Koszt budowy ronda i modernizacji dróg dojazdowych 1 300 000 zł – powiedział radiu Centrum burmistrz Marian Wielgosik.

W I etapie, na który w tegorocznym budżecie gminy Chocz wydzielono
68 000 złotych,  będą wycięte stare drzewa, rozebrane ogrodzenie skweru, wyczyszczone będą ścieżki. Uporządkowany ma być teren  przy kapliczce św. Wawrzyńca.

Źródło: http://www.rc.fm/news/chocz-przymiarki-do-placu.html