Łącznik coraz bliżej

Irena Kuczyńska20 lutego 20203min0
q5.jpg

Łaskawa dla drogowców zima sprzyja pracom przy budowie nowej ulicy w Pleszewie.

Pobiegnie ona wzdłuż toru kolejki pleszewskiej. Połączy Kolejową z Targową. Zaawansowanie prac zastępca burmistrza Andrzej Jędruszek ocenia na 60 procent.Podążający do biblioteki na dworcu lub na targowisko przy Ogrodowej pleszewianie, zatrzymują się i obserwują postęp robót na terenach pokolejowych. Jezdnia wyłożona stylizowanym brukiem już jest, wije się łagodnie wzdłuż torów, więc prędkości żaden pirat drogowy tu nie rozwinie. Jest już ścieżka pieszo – rowerowa. Od strony biblioteki na dawnej rampie powstaje skwer, gdzie będą wyeksponowane resztki kolejowej infrastruktury.
Po stronie biblioteki pojawią się nowe tory, na które powróci lokomotywa z wagonikiem. Z prawej strony, patrząc od biblioteki, powstanie zatoczka dla czterech autobusów i wiata. No i zieleń. Burmistrz Jędruszek mówi, że będzie tak samo jak przy ulicy Kolejowej, podobne nasadzenia i ławeczki. Koszt inwestycji 1 600 000 zł, z czego 85 procent to dotacja z środków unijnych. W lipcu powinno być wszystko gotowe.
Ale już w marcu rozpocznie się przebudowa ulicy Targowej z rondem, potem przebudowa kanalizacji w Ogrodowej i Sienkiewicza, co spowoduje utrudnienia komunikacyjne w mieście. O kolejnych zmianach na pleszewskich ulicach w kolejnych korespondencjach z miasta Pleszewa.

Radio Centrum Łagodna zima