Nagrodzona książka Stanisława Borowiaka z Muzeum Ziemiaństwa

Irena Kuczyńska29 lipca 20218min0
Nagrodę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk za najlepszą publikację naukową o Wielkopolsce w roku 2020 otrzymał dr Stanisław Borowiak - z Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Książka nosi tytuł  "Dwór a wieś folwarczna w Poznańskiem w II połowie XIX wieku i na początku XX wieku"
St.-Borowiak.jpg
W tym roku po raz czwarty Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk nagrodziło autorów najlepszych prac w kategoriach: literatura naukowa oraz beletrystyka i literatura popularnonaukowa.
Nominowano w sumie 10 tytułów, w tym książkę autorstwa dr. Stanisława Borowiaka – adiunkta i kierownika działu historycznego w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy.
I to jego publikacja „Dwór a wieś folwarczna w Poznańskim w II połowie XIX wieku i na początku XX wieku” otrzymała główną nagrodę w kategorii publikacji naukowych.
Nagrodzona książka Stanisława Borowiaka
Tematem książki, która opiera się na dysertacji doktorskiej napisanej i obronionej pod kierunkiem prof. Witolda Molika, są relacje między dworem a wsią folwarczną w Wielkim Księstwie Poznańskim. W centrum uwagi autor postawił robotników rolnych, co sprawia, że książka ma charakter pionierski. Obejmuje ludność zarówno polską jak i niemiecką.
Tematyka jest bardzo szeroka, dotyczy zwyczajnego życia robotników rolnych w wielkopolskiej wsi, warunków pracy socjalno – bytowych w majątkach, czasu pracy, sporów, kar, represji, płac z podziałem na czeladź, komorników, deputantów, organizacji rolniczych, reakcji ziemian na rozwój emigracji sezonowej i zamorskiej, wychodźstwa zarobkowego. Książka Stanisława Borowiaka zajmie trwałe miejsce w dorobku polskiej historiografii – podkreślał w okolicznościowej laudacji wygłoszonej na wręczeniu nagród prof. dr hab. Tomasz Jurek.
Laudacja
Pasjonat historii lokalnej znajdzie w książce Stanisława Borowiaka wiedzę o życiu pokolenia swoich pra a nawet prapradziadków. Wszak większość ludności Wielkiego Księstwa Poznańskiego zamieszkiwała na wsiach i pracowała na folwarkach.
W  kategorii beletrystyka i literatura popularnonaukowa – nagrodzona została książka Piotra Bojarskiego,  „Fiedler. Głód świata” wydana przez Wydawnictwo Poznańskie
Fot. Waldemar Wylegalski, Głos Wielkopolski