O ziemiaństwie w Muzeum Ziemiaństwa

Irena Kuczyńska7 września 20214min0
Dwa dni potrwa w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Dobrzycka Konferencja Naukowa poświęcona polskiemu ziemiaństwu i jego roli w dziejach Polski. Wśród uczestników będzie potomek Marcello Bacciarellego - nadwornego malarza ostatniego króla Polski.
241028399_4355928844452836_8622753293856026349_n.jpg

Swój udział w konferencji potwierdzili wybitni historycy badający losy polskiego ziemiaństwa, zarząd główny Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego z Wandą Niegolewską na czele – jak również potomkowie rodzin właścicieli ziemskich. między innymi potomek nadwornego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Marcello Bacciarellego – Bogusław Stefański, Michał Kwilecki – potomek rodu Kwileckich – dawnych właścicieli Ostroroga, z którym mam zamiar jutro się spotkać.

Konferencja – zdj. archiwalne

Misją Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy jest propagowanie wiedzy o polskim ziemiaństwie przede wszystkim za pomocą wystaw czasowych o możliwie przekrojowym charakterze ze szczególnym uwzględnieniem losów warstwy ziemiańskiej i dziejów poszczególnych rodzin ziemiańskich, osnutych na szerokim tle dziejów okresu porozbiorowego, dawnej obyczajowości i kolekcjonerstwa.

Pierwsza część konferencji związana jest z wystawą czasową „Moda w ziemiańskim świecie”, którą wciąż jeszcze można zwiedzać w dobrzyckim pałacu. Tę problematykę wpisaliśmy w szersze ramy rozważań nad życiem codziennym ziemian, którym nadaliśmy tytuł „Życie codziennie czy życie niecodzienne? Wokół problemów badawczych ziemiańskiej codzienności w XIX i na pocz. XX w.”– podkreśla Sylwia Malchrzycka z działu promocji w MZ.

 Krynoliny i kontusze w Muzeum Ziemiaństwa

Ziemiańska moda – foto z wystawy

Druga część konferencji dotyczy tematu „Dwór wobec wojny” czyli doświadczeń wojennych różnych pokoleń ziemian i funkcjonowania dworu ziemiańskiego w okresach wojennych zawieruch i dziejowych kataklizmów – od początku XIX wieku, aż po tragedię II wojny światowej.

W dobrzyckim pałacu
Dobrzycka Konferencja Naukowa – archiwum

Do udziału w konferencji zaproszono najwybitniejszych badaczy dziejów ziemiaństwa m.in. prof. dr hab. Witolda Molika, prof. dr hab. Wiesława Cabana, prof. dr hab. Jarosława Kitę czy prof. dr hab. Tadeusza Epszteina, którzy w oparciu o wyniki prowadzonych przez siebie badań, ukażą problem w szerokim kontekście czasowym i przestrzennym, uwzględniając zarówno Wielkopolskę, jak i Kresy północno-wschodnie.

W dobrzyckim pałacu

Do końca roku Muzeum Ziemiaństwa wyda drukiem materiały konferencyjne.