Odszedł Edward Karnicki – Pleszewianin Roku 2009, związany z „Gazetą Pleszewską”

Irena Kuczyńska27 września 20216min0
Odszedł Edward Karnicki - Pleszewianin Roku 2009, długoletni prezes Ligi Ochrony Przyrody w Pleszewie, długoletni współpracownik "Gazety Pleszewskiej"
Edward.jpg

Informacja o odejściu Edwarda Karnickiego bardzo mnie zasmuciła. Nasza znajomość sięga lat 80. kiedy jako prezes Ligi Ochrony Przyrody, Edward bywał w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica na konkursach czy olimpiadach przyrodniczych.

Bliżej się poznaliśmy w 1990 roku, kiedy Edward podjął się współpracy z „Gazetą Pleszewską”, która w październiku powstawała z inicjatywy członków Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”.

Przed wiele lat Edward Karnicki redagował stałą rubrykę Działkowicze – radzę, przypominam. Redagował też okolicznościowe artykuły związane z pleszewską przyrodą.

Należał do Towarzystwa Miłośników Pleszewa, gdzie działał w sekcji przyrodniczej,

Przez wiele lat przychodził do redakcji „Gazety Pleszewskiej”, nawet kiedy już przestał pisać, był z niej zawsze bardzo dumny.

W zakresie ochrony przyrody szeroko rozumianej Edward Karnicki współpracował  z samorządem, osiedlami pleszewskimi, działkowiczami, nadleśnictwami południowej Wielkopolski, przedsiębiorstwem komunalnym, przedszkolami i szkołami.

Pojawiał się zawsze kiedy coś złego w przyrodzie się działo albo kiedy miał pomysł np. na sadzenie drzewek w mieście i gminie.

W 2005 roku Edward Karnicki został uhonorowany tytułem Zasłużonego dla Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew.

W „Roczniku Pleszewskim” 2010, gdzie znajduje się jego biogram jako Pleszewianina Roku 2009, można przeczytać, że  w corocznej akcji organizowanej przez LOP i Towarzystwo Miłośników Pleszewa . „I ty posadź swoje drzewko” przez 30 lat wysadzono pół miliona drzewek.

Edward Karnicki uczestniczył w Dniach  Ziemi, Światowym Dniu Ochrony Środowiska, Dniach Lasu, Światowym Dniu Wody. Potrafił inspirować nauczycieli a poprzez nich także młodzież pleszewską.

Liczył ptaki, dokarmiał je na ogródkach działkowych, zachęcał do ukwiecania balkonów na osiedlach. Piastował wiele społecznych funkcji ale najbardziej sobie cenił te związane z przyrodą pleszewską. Był przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego, pracował jako ławnik w sądach. 

Edward śpiewał też w Chórze Męskim „Harmonia”, był szczęśliwy, kiedy mógł spotykać się z ludźmi i razem coś pożytecznego robić.

Dział też w Pleszewskiej Radzie Seniorów, nawet pełnił tam funkcję przewodniczącego.

Edward Karnicki miał żonę i dwóch synów. Był pleszewianinem z wyboru. Przyjechał do Pleszewa do pracy i tu pozostał.

Uśmiechnięty, życzliwy, nikogo nie oceniający, uśmiechnięty Edward – takiego go zapamiętam.

W 2009 roku – za całokształt swojej pracy na rzecz pleszewskiej przyrody został uhonorowany tytułem Pleszewianina Roku 2009.

Edward Karnicki urodził się 11.06.1939 roku w Płocku. Był absolwentem Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, Studium pedagogicznego w Warszawie oraz Studium ekologicznego w Krakowie. W latach 1963-1979 był pracownikiem Technikum Leśnego w Tułowicach k. Opola. Od roku 1979 do 1987 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Kaliskiego Przedsiębiorstwa Produkcji Leśnej „Las” z siedzibą w Pleszewie. Od roku 1987 do 1990 był adiunktem w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Za swoją działalność uhonorowany został wieloma wyróżnieniami i odznaczeniami. Wśród nich: Brązowy (1982r.), Srebrny (1988r.) oraz Złoty (2005r.) Krzyż Zasługi. W roku 2004 odznaczony „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”. Ponadto odznaczony został licznymi odznakami branżowymi, związanymi z działalnością na rzecz przyrody. Jego pracę dostrzegali m.in.: Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Minister Oświaty, Stowarzyszenie Inżynierów, Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz sama Liga Ochrony Przyrody. W środowisku lokalnym, dwukrotnie był nominowany do tytułu „Człowieka Roku Ziemi Pleszewskiej” (2002r., 2004r.). 

Czytaj też: O początkach „Gazety Pleszewskiej”TUTAJ

Drugi od prawej Edward Karnicki na zebraniu Pleszewskiej Rady Seniorów
Początek lat 90. Impreza integracyjna „Gazety Pleszewskiej” trzeci od prawej Edward Karnicki