Różne warianty rewolucji na pleszewskim Rynku

Irena Kuczyńska10 grudnia 20218min0
Rynek.jpeg

Władze Pleszewa zleciły opracowanie „Studium transportowego miasta ze szczególnym uwzględnieniem strefy śródmiejskiej” . Wynika z niego, że zbyt duża dostępność Rynku dla samochodów jest niekorzystna dla rozwoju miasta i turystyki, do wypoczynku, do spotkań mieszkanców.

Przypomnijmy, że przez historyczne centrum Pleszewa przejeżdża 12 000 samochodów na dobę.

Jednak zmiany muszą akceptować mieszkańcy Pleszewa, właściciele nieruchomości, firm, najemcy – co podkreślali autorzy studium podczas prezentacji w Zajezdni Kultury.

Prezentacja diagnozy w Zajezdni Kultury

W studium zaprezentowano 8 wariantów przeorganizowania ruchu na najważniejszym placu w mieście.

W wariancie 1A jest zwężenie jezdni ul. Kaliskiej i Poznańskiej – wprowadzenie na nich ruchu jednokierunkowego, co ograniczy liczbę samochodów wjeżdżających na Rynek.

Wariant 1B zakłada dwukierunkowy ruch na jezdni południowej i likwidację wlotu na Rynek od ul. Kraszewskiego.

Wariant 1C pozostawia jednokierunkowy ruch na jezdniach wschodniej, zachodniej i północnej, dwukierunkowy ruch na jezdni południowej likwidację wlotu z ul. Kraszewskiego, nakaz skrętu w prawo z północnej jezdni Rynku w Daszyńskiego, jednokierunkową ul. Poznańską od Rynku do Łąkowej.

Wariant 2A: oznacza ograniczenie dostępności Rynku dla ruchu samochodowego na stronie zachodniej czyli jednokierunkowy ruch na jezdniach północnej, wschodniej i południowej. W tym wariancie ulica Poznańska od Rynku do Kowalskiej byłaby jednokierunkowa.
Byłoby możliwe  połączenie chodnika wzdłuż pierzei zabudowy po stronie zachodniej z placem wewnętrznym co by poszerzyło strefę dla pieszych na Rynku.

W tym wariancie zniknęłoby 20 do 25 miejsc parkingowych a natężenie dobowego ruchu samochodów zmalałoby o 25 procent.


Wariant 2B: odbiera samochodom przejeżdżającym i parkującym stronę północną Rynku, pozostawiając jednokierunkowy ruch na jezdniach wschodniej i zachodniej, dwukierunkowy ruch na jezdni południowej. W tym wariancie ul. Poznańska od Rynku do Łąkowej byłaby jednokierunkowa. Także w tym wariancie poszerzyłaby się strefa dla pieszych, zaś natężenie ruchu spadłoby o 16 procent.

 

Bardziej rewolucyjny jest wariant 3A, który przewiduje dwie strony Rynku wolne od samochodów czyli: jednokierunkowy ruch na jezdni wschodniej, dwukierunkowy ruch na jezdni południowej, wyłączenie możliwości przejazdu i parkowania na jezdniach północnej i zachodniej oraz odcinkach ul. Poznańskiej i Daszyńskiego. W tym wariancie Poznańska do Kowalskiej byłaby jednokierunkowa. Na Bramkowej kierunek ruchu byłby odwrócony, zaś natężenie ruchu samochodowego na Rynku zmniejszyłoby się nawet o 40 procent. Połączenie chodnika wzdłuż pierzei północnej i zachodniej i połączenie z placem wewnętrznym poszerzyłoby strefę pieszą na Rynku ale też na Poznańskiej i Daszyńskiego.

Wariant 3B przewiduje – dwie strony wolne od samochodów, czyli jednokierunkowy ruch na jezdni północnej, dwukierunkowy ruch na jezdni południowej, wyłączenie możliwości przejazdu i parkowania na jezdniach
wschodniej i zachodniej. W tym wariancie ul. Poznańska od Rynku do ul. Kowalskiej  byłaby jednokierunkowa.Poszerzona by była strefa dla pieszych na kawałku Poznańskiej i na Daszyńskiego. Zaś ruch na Rynku zmniejszyłby się o 25 procent.

Wariant 4: pozostawienie na Rynku przejezdności tylko jezdni południowej, dwukierunkowej i wyłączenie możliwości przejazdu i parkowania na jezdniach
wschodniej, zachodniej i północnej. Także w tym wariancie ulica Poznańska od Rynku do Łąkowej byłaby jednokierunkowa. Parkowanie na Rynku byłoby zabronione, ewentualnie zachowano by 8 miejsc wzdłuż jezdni południowej.

Najbardziej rewolucyjny jest wariant 5 – czyli Rynek wolny od samochodów z wyjątkiem dostawczych, połączenie chodnika wzdłuż wszystkich pierzei zabudowy – oddanie serca miasta pieszym.

Każdy wariant przewiduje odzyskanie części Rynku dla pieszych,  ale zamykając część Rynku dla samochodów, trzeba przewidzieć, dokąd przeniesie się ruch – podkreślał przedstawiciel firmy Biura Projektowo – Konsultingowego TransEko.

Widzi on też potencjał w ulicy Poznańskiej, która jest jakby przedłużeniem Rynku, ze względu na sklepy czy firmy a nawet lokale gastronomiczne. Trzeba ją oddać pieszym. Wystarczy dobry ruch czyli wprowadzenie jednego kierunku ruchu dla samochodów, dwukierunkowego ruchu rowerowego, przesunięcia aut z chodnika na jezdnię – przekonywał przedstawiciel firmy TransEko.

Jego zdaniem, tak znaczna ingerencja w rozkład ruchu wokół Rynku prawdopodobnie spowoduje zmianę rozrządu ruchu w większym obszarze śródmieścia m.in. na wspomnianej już ulicy Poznańskiej. Sprawdzenie skutków zmian wymagałoby wykonania prognozy ruchu metodą modelowania podróży – czytamy w „Studium transportowego miasta ze szczególnym uwzględnieniem strefy śródmiejskiej”.

Do częściowego wyłączania Rynku z ruchu pleszewianie powoli są przyzwyczajani. W letnie weekendy roku 2021 Rynek był częściowo zamykany. Tak będzie też w grudniowe weekendy, kiedy na Rynku odbywają się imprezy świąteczne.

Lato 2021 na Rynku
Weekend grudzień 2021 Foto Zbigniew Hain
Weekend grudzień 2021 Foto Zbigniew Hain