Irena Kuczyńska

Tag: Nauczyciele Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie

28 lat temu uczyli w pleszewskim liceum. Może Wam też stawiali piątki albo dwóje?
Z historii

28 lat temu uczyli w pleszewskim liceum. Może Wam też stawiali piątki albo dwóje?

Dzisiejszy wpis dedykuję kolegom z pracy. Wspomnienia opieram na zdjęciu nauczycieli z okazji Zjazdu Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie w czerwcu  1989 roku. Zdjęcie Grona Pedagogicznego i gości w czerwcu 1989 roku ***      Przed zjazdem szkoła była odmalowana, w klasach stały nowe meble, pracowały komisje adresowe, które kompletowały listy…