Zmarł Bogdan Jędrasiak – emerytowany nauczyciel „szkoły na Zielonej”

Irena Kuczyńska27 października 20212min0
Informacja o odejściu Bogdana Jędrasiaka zasmuciła jego byłych uczniów, kolegów z pracy w "szkole na Zielonej", czytelników jego publikacji, licznych znajomych.
Bodziu.jpg

Bogdan Jędrasiak był pleszewianinem, tu się urodził w 1943 roku, tu mieszkał całe życie, z wyjątkiem 5 lat studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie zdobył tytuł magistra filologii polskiej.

Maturę zdał w 1961 roku w Liceum im. St. Staszica, do którego przyszedł po skończeniu pleszewskiej Dwójki.

Pierwszą pracę w charakterze nauczyciela języka polskiego, podjął w Technikum Rolniczym w Marszewie, w 1969 roku trafił do Technikum Mechanicznego na Zielonej i tu pozostał do emerytury, na którą przeszedł w roku 2002.

Uczył polskiego w klasach młodzieżowych i w klasach dla pracujących po południu. Przez dwa lata był zastępcą dyrektora szkoły, która od 1975 roku nazywała się Zespołem Szkół Zawodowych nr 1.

Właśnie na Zielonej Bogdana poznałam, kiedy razem pracowaliśmy w oddziałach dla pracujących. To był dobry czas i same dobre wspomnienia pozostały, także o nieco starszym koledze, który chętnie wprowadzał młodszą koleżankę w tajniki nauczania osób nawet starszych od siebie.

Bogdan Jędrasiak był bardzo aktywny, także po przejściu na emeryturę. W 2002 roku, to z jego inicjatywy, powstało Stowarzyszenie Absolwentów Szkół z Zielonej.

Szkole, w której spędził  33 lata swojego życia, poświęcił liczne publikacje: „Zarys historii szkoły 1963-1993”, „My z Zielonej”, „Został z nami”, „Tu jest nasz dom”.

Pozostawił po sobie także inne publikacje związane z działalnością Stowarzyszenia Zasłużonych dla Ziemi Pleszewskiej, którego był Honorowym Członkiem.

Pożegnamy Bogdana Jędrasiaka w piątek 29 października. O godzinie 14.00, w kościele Najświętszego Zbawiciela, odbędzie się msza św., po niej pogrzeb na cmentarzu przy ul. Kaliskiej