100 – lecie niepodległości z Hanną Suchocką

Avatar photoIrena Kuczyńska11 listopada 201813min
Czołowe-zdjęcie.jpg

Hanna Suchocka odsłoniła w Pleszewie tablicę upamiętniającą powstańców wielkopolskich.

Została też uhonorowana przez Radę Powiatu Pleszewskiego Statuetką Artura Szenica – pierwszego starosty po odzyskaniu niepodległości.

Jubileuszowe uroczystości rozpoczęły się przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Pleszewie. To tam Hanna Suchocka wespół ze Starostą Pleszewskim Maciejem Wasielewskim odsłoniła tablicę upamiętniającą siedmiu liderów wydarzeń w Pleszewie i powiecie na przełomie lat 1918/1919.

Byli to: Ks. Kazimierz Niesiołowski – Przewodniczący Rady Ludowej w Pleszewie – od 1896 do 1900 wikariusz a potem do 1949 roku proboszcz parafii ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie.
Artur Szenic – pierwszy Starosta Pleszewski po odzyskaniu  Niepodległości,
Stefan Karczewski – pierwszy Burmistrz Pleszewa,
Por. Ludwik Bociański – komendant Powstania Wielkopolskiego w Pleszewie,
Ppor. Feliks Pamin – dowódca I kompanii pleszewskiej,
Ppor. Kazimierz Ciążyński – założyciel Strzelców Konnych Straży Poznańskiej (późn. 1 Pułk Ułanów Wlkp./ 15 Pułk Ułanów Poznańskich)
Tablicę poświęcił ks. kanonik Krzysztof Guziałek - proboszcz parafii św. Floriana w Pleszewie.

W ogrodach starostwa zostały posadzone trzy  buki. Do posadzenia pierwszego zaproszono Hannę Suchocką i Macieja Wasielewskiego.
Fot. Robert Czajczyński

Drugi buk sadził  pierwszy pleszewski starosta reaktywowanego powiatu Edward Kubisz i ówczesny przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Skitek.

Fot. Robert Czajczyński

Do posadzenia trzeciego buka zaproszono Michała Karalusa – starostę trzech kadencji oraz przewodniczącego Rady Powiatu dwóch kadencji Mirosława Kuberkę.
Fot. Robert Czajczyński

Po  złożeniu kwiatów pod tablicą przez delegacje, uformował się pochód z pocztami sztandarowymi na czele, który ulicą Poznańska przemaszerował do gmachu Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica, gdzie odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu Pleszewskiego. Składanie kwiatów

    Pochód foto Piotr Fehler

W piątek 9 listopada świętowano w Pleszewie 100 – lecie odzyskania niepodległości oraz 20 – lecie reaktywowania powiatu pleszewskiego, który od utworzenia w 1817 roku dwa razy był likwidowany i zawsze się odradzał. W 1999 roku, także przy wsparciu Hanny Suchockiej. Co podczas sesji wspominano i podkreślano.

Jednak zanim zabrali głos zaproszeni goście, powitała wszystkich Lilla Deleszkiewicz – dyrektorka pleszewskiej Alma Mater, która w przyszłym roku też obchodzi urodziny – SETNE.

Zaprosiła do wspólnego śpiewania „Mazurka Dąbrowskiego”, który w piątek o 11.10 rozbrzmiewał w całej Polsce. Wraz z chórem „Consonans” pod batutą Aliny Fabisiak, zaśpiewali hymn państwowy goście i licealiści, ustawieni na klatkach schodowych sędziwego gmachu.

 Lilla Deleszkiewicz, Michał Karalus, Edward Kubisz, Hanna Suchocka, Maciej Wasielewski, Mirosław Kuberka
Chór Consonans

A potem uczniowie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica zaprezentowali program artystyczny wypełniony muzyką i poezją polskich poetów i kompozytorów. Przygotowała ich wicedyrektor Łucja Kasperska.

Młodzi urzekli publiczność swoim śpiewem i recytacjami. Były brawa i serdeczne podziękowania. A oto nazwiska recytujących i śpiewających:  recytacja: Magda Wasiewicz, Wojtek Rowecki, Maciej Kempiński, Dominik Dolata, Nikola Błaszczyk, śpiew: Igor Borowski, Maciej Kempinski, Dawid Martyna, Sara Piotrowska, Olga Jurga , Zuzia Klotzel, oprawa muzyczna: fortepian Karol Pilarski skrzypce Ada Zagrodnicka, Martyna Sokowicz, Piotr Kuchta, akordeon Marek Wasiewicz

W kolejnych wystąpieniach starosta Maciej Wasielewski i przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Kuberka mówili o sukcesach samorządu powiatowego od reaktywacji powiatu w roku 1999.

W tym czasie było trzech starostów: Edward Kubisz, Michał Karalus i Maciej Wasielewski. Jeśli chodzi o wicestarostów to wymieniono: Michała Karalusa, Szczepana Wojtczaka, Dorotę Czaplicką, Urszulę Balicką. Nie wymieniono nazwiska Eugeniusza Małeckiego. Mimo iż był obecny na widowni.

Mirosław Kuberka wymienił swoich poprzedników – przewodniczących Rady Powiatu: Włodzimierza Lehmanna i  Bogdana Skitka.

Maciej Wasielewski podkreślał sukcesy powiatu m.in. wyremontowane drogi, wyremontowany budynek liceum z programu Jessica, przekształcenie szpitala w  spółkę prawa handlowego, 19 – letnie partnerstwo z powiatem Ammerland w Dolnej Saksonii.

Hanna Suchocka mówiła o samorządzie terytorialnym. Sięgnęła do roku 1918, kiedy trzeba było stworzyć państwo z ziem, które należały do trzech różnych imperiów i funkcjonowały w różnych realiach gospodarczych i politycznych.

Ale udało się w 1922 roku uchwalić Konstytucję i budować samorządy miast, gmin, powiatów, województw. Przerwała to wojna a potem czasy PRL-u. Prawdziwy samorząd odrodził się dopiero po roku 1989. Najpierw w gminach a dopiero w 1999 roku w powiatach.

W swoim wystąpieniu Hanna Suchocka  podkreśliła, że rok 2018 jest też rokiem, w którym kobiety w Wielkopolsce otrzymały prawa wyborcze. Przywołała postać swojej babci Anny Suchockiej – posłanki na Sejm Dzielnicowy w Poznaniu w grudniu 1918 roku, jedynej kobiety w 12 – osobowej grupie posłów z powiatu pleszewskiego.

Pierwszy pleszewski starosta Edward Kubisz przypomniał starania Pleszewa o powiat, w co zaangażowanych było wiele osób i wiele środowisk politycznych i społecznych.  Trzeba  było czynić zabiegi o instytucje ponadgminne czyli Sąd Rejonowy, Prokuraturę Rejonową, Urząd Skarbowy,  Komendę Powiatową Policji, Straży Pożarnej. Wszystko to wymagało licznych zabiegów.

Ale się udało najpierw w 1990 roku zdobyć dla Pleszewa status miasta – siedziby Urzędu Rejonowego. Potem w 1999 było łatwiej starać się o siedzibę powiatu złożonego z 6 gmin (Pleszew, Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizałki), które utworzyły Związek Gmin Ziemi Pleszewskiej.

Uchwałą Rady Powiatu Pleszewskiego Hanna Suchocka otrzymała najwyższe powiatowe odznaczenie: Statuetkę Artura Szenica – pierwszego starosty pleszewskiego w roku 1918.

Dziękując za statuetkę, pleszewianka  przypomniała, że mąż jej siostry Elżbiety – Łukasz Gajewski, jest ciotecznym wnukiem pierwszego pleszewskiego starosty Artura Szenica.

Mirosław Kuberka, Hanna Suchocka ze statuetką i Maciej Wasielewski
Dyplom i kwiaty otrzymał też pierwszy pleszewski starosta Edward Kubisz, który mówił o staraniach o utworzenie Powiatu Pleszewskiego

Były odznaczenia od Ligi Obrony Kraju. Jacek Przepierski, Ryszard Wiliński i Zygmunt Urbaniak wręczyli je Hannie Suchockiej i Edwardowi Kubiszowi.

I jeszcze jeden miły akcent – wręczenie nagród za zwycięstwo w konkursie historycznym „200 lat powiatu pleszewskiego – drogi ku wolności” organizowanym przez powiat. Pierwsze miejsce zdobył uczeń klasy VII Szkoły Podstawowej w Taczanowie Drugim Szymon Konrady.

 Hanna Suchocka, Mirosław Kuberka, Szymon Konrady Zdj. Piotr Fehler

Uroczystość 100 – lecia odzyskania niepodległości i 20 – lecia reaktywowania powiatu pleszewskiego  zakończyli młodzi muzycy.

Historia Powiatu Pleszewskiego w tym linku:https://irenakuczynska.pl/powiat-pleszewski-razy-sie-pojawial-razy-znikal/

Hanna Suchocka – premierem RPhttps://irenakuczynska.pl/tag/pleszewianka-hanna-suchocka/

Czytaj też: http://www.rc.fm/news/pleszew-premier-powstancom.html


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska