18,5 km kanalizacji

Avatar photoIrena Kuczyńska12 kwietnia 20182min
fabianow1czolo.jpg

Do czerwca potrwa budowa kanalizacji sanitarnej w czterech miejscowościach gminy Dobrzyca.

    Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Fabianowie

Koszt inwestycji – 6 600 000 złotych, z tego 63% pochodzi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Firmę zatrudnioną do budowy kanalizacji można spotkać w Fabianowie przy drodze powiatowej. Burmistrz Jarosław Pietrzak mówi, że to ostatnia wieś przyłączana do oczyszczalni ścieków w Dobrzycy w ramach tego projektu.

Zakończono już prace w Karminie, Sośnicy i położonej po drugiej stronie drogi powiatowej Lutyni. W sumie będzie to 18,5 km kanalizacji. W gminie Dobrzyca jest też 151 oczyszczalni przydomowych zwłaszcza w miejscowościach o rozproszonej zabudowie.

Jarosław Pietrzak mówi, że po rozliczeniu tego projektu gmina Dobrzyca będzie skanalizowana w 71 procentach. Dodaje, że jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa kanalizacji w kolejnych wioskach m.in. w Trzebowej i Karmińcu.

Gmina zamierza wnioskować o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ale nawet jeśli jej nie otrzyma, to będzie budować kanalizację i podłączać kolejne posesje do oczyszczalni, ze środków własnych.

Źródło:http://www.rc.fm/news/dobrzyca-185-km-kanalizacji.html

 


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska