Mikrofirmy mogą liczyć na dotację z Tarczy Antykryzysowej

Irena Kuczyńska25 stycznia 20217min
Piotr-Janiak-2.jpg

  Do końca stycznia właściciele mikroprzedsiębiorstw   mogą się ubiegać w Powiatowym Urzędzie Pracy o pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej. O tym, kto może zostać beneficjentem dotacji,  mówi  Piotr Janiak – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie.


W jaki sposób Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie wspiera przedsiębiorców w tym trudnym dla nich czasie?

Do tej pory, za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie, do przedsiębiorców z powiatu pleszewskiego trafiło niemal 35 milionów złotych na pomoc związaną z łagodzeniem skutków pandemii.
Ostatnia nowelizacja ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadziła tzw. tarczę 6.0.
I właśnie w ramach tej tarczy przedłużony został okres realizacji dotychczasowych instrumentów
do 30 czerwca 2021 r., ale tylko dla nowych beneficjentów.
Co ważne, wprowadzono nowy instrument dla mikro i małych przedsiębiorstw w postaci dotacji dla 41 branż, zdaniem ustawodawcy, najbardziej dotkniętych drugą falą COVID-19.

Rozumiem, że wypłata dotacji już ruszyła?

Nie tylko ruszyła już w grudniu, ale obecnie niemal kończymy tę formę wsparcia. Skorzystać z dotacji można tylko do końca stycznia. Pozostało zatem niewiele czasu. Zachęcam przedsiębiorców, którzy tego jeszcze nie zrobili, do złożenia wniosku poprzez portal praca.gov.pl. Uruchomiliśmy w tym celu specjalny numer infolinii 517-255-350. Do dyspozycji zainteresowanych pozostaje oczywiście dotychczasowy numer telefonu 627427-425.

Ilu przedsiębiorców skorzystało do tej pory z dotacji?

Wsparcie w ramach tarczy realizujemy na bieżąco. Ponad 600 tys. zł wypłaciliśmy przedsiębiorcom prowadzącym działalność w wybranych branżach.  Dotąd wsparcie w formie 5 000 zł dotacji otrzymało ponad 120 firm. Czy to dużo, czy mało? Jako Urząd przygotowani jesteśmy na pomoc w szerszym zakresie.

Chce Pan powiedzieć, że zainteresowanie dotacją jest mniejsze niż PUP przewidywał?

Ależ skąd. Pleszewscy przedsiębiorcy, jak w całym kraju, borykają się ze skutkami pandemii. Zainteresowanie wsparciem ze strony firm jest duże, niestety w porównaniu do tarczy realizowanej w 2020 r. tarcza 6.0 zawiera szereg obostrzeń.
Skorzystać z niej mogą przedsiębiorcy prowadzący główną działalność w ściśle określonych branżach, oznaczonych jako przeważające PKD, w brzmieniu na dzień 30 września 2020 r.
Do objęcia pomocą nie kwalifikują się natomiast firmy posiadające branżowe PKD oznaczone w bazie REGON jako poboczne.
Co więcej, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii, zmiana przeważającego PKD, czy odwieszenie prowadzenia działalności wstecz, również nie uprawnia do wsparcia.
Do Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie, ale i do innych PUP, wpływa wiele wniosków od pracodawców, którzy nie posiadają głównego PKD, a ich wnioski ze względu na taki, a nie inny zapis ustawy, musimy odrzucić mimo, że de facto prowadzą działalność w branżach,
I trudno nie przyznać racji przedsiębiorcom, skoro odmawia się im wsparcia, mimo, że prowadzą biznes w branżach z największym spadkiem obrotów. I trudno nie przyznać racji przedsiębiorcom, skoro odmawia się im wsparcia, mimo, że prowadzą biznes w branżach z największym spadkiem obrotów. Niestety, mamy związane ręce, jako Urząd musimy realizować zapisy ustawy…

Może Pan przypomnieć jeszcze raz zasady udzielania dotacji, zwłaszcza, które branże zostały uznane przez rząd za wymagające wsparcia?

Branże objęte wsparciem to m.in. sprzedaż detaliczna, restauracje i placówki gastronomiczne, produkcja filmów i nagrań wideo, działalność fotograficzna, działalność pilotów wycieczek, działalność związana z organizacją targów, pozostałe formy edukacji, nauka języków obcych.
Pełną listę branż objętych wsparciem znaleźć można w  „Zasadach udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż” pod adresem: https://pliki.praca.gov.pl/Tarcza_antykryzysowa/15zze4_biezace_koszty/15zze4
_zasady_udzielania_dotacji_dla_mikro_i_malych_przedsiebiorcow_v1_19.12.2020.pdf

Zgodnie z zapisami ustawy dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
–  posiadają status mikroprzedsiębiorcy albo małego przedsiębiorcy zgodnie z definicjami zawartymi odpowiednio w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
przychód z działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.,
–  w dniu  30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, jednym z kodów wskazanym w art. 15zze4 ust. 1 ustawy,
– działalność gospodarcza nie była zawieszona na dzień 30 września 2020 r.