Absolutorium powiatu

Avatar photoIrena Kuczyńska6 lipca 20182min
abosl5-czolo.jpeg

Zarząd Powiatu Pleszewskiego otrzymał absolutorium. W 2017 roku nie zaciągano kredytów, zmniejszono zadłużenie, wypracowano nawet nadwyżkę budżetową.

A było to możliwe dzięki zgodzie i współpracy, podkreślał na sesji absolutoryjnej starosta Maciej Wasielewski.

Mirosław Kuberka - przewodniczący Rady Powiatu gratuluje staroście Maciejowi WasielewskiemuMaria Górczyńska, Maciej Wasielewski, Urszula Balicka

Radni jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium. W żadnym dziale w wydatkach nie było przekroczeń, a po stronie dochodów odnotowano nawet 1 727 000 zł nadwyżki budżetowej.

15 procent wydatków, czyli ponad 12 400 000 złotych, przeznaczono na inwestycje powiatowe – głównie drogowe. Zmodernizowano m.in. drogę z Chocza do Józefowa, z Kuchar do Kucharek (w gm. Gołuchów), z Dobrzycy do Koryt.

Spłacono też kolejne raty kredytów i pożyczek zaciąganych w poprzednich latach. W sumie zadłużenie powiatu zmalało i na koniec 2017 roku wynosiło 42 040 340 złotych.

Starosta mówił o sukcesach roku 2017. Zaliczył do nich połączenie domów pomocy społecznej w Pleszewie i w Fabianowie, co dało 1 000 000 złotych oszczędności przeznaczonych na lepsze funkcjonowanie tych jednostek oraz przekazanie Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU w Marszewie – ministerstwu rolnictwa.

Źródło:http://www.rc.fm/news/pleszew-absolutorium-powiatu.html


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska