Bony i szkolenia dla osób bezrobotnych

Avatar photoIrena Kuczyńska8 kwietnia 20213min
pup_pleszew-czolo.jpg

Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie zachęca osoby bezrobotne do udziału w szkoleniach, które zwiększają szansę zatrudnienia poprzez zdobycie lub podniesienie kwalifikacji  zawodowych.

Oferuje bony szkoleniowe dla osób przed 30 rokiem życia. Osobom  po trzydziestce proponuje szkolenia z zakresu prawa jazdy. Obie formy będą finansowane z środków unijnych, dotyczą bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pleszewie  – podkreśla dyrektor PUP w Pleszewie Piotr Janiak.

O bon szkoleniowy do 4500 złotych może ubiegać się osoba bezrobotna, która nie ukończyła 30 roku życia, potrafi uprawdopodobnić podjęcie zatrudnienia bądź utworzenia własnej działalności gospodarczej, oczywiście po zakończeniu szkolenia. Może się ono odbywać także on-line w jednostce szkoleniowej posiadającej wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Bon jest refundowany z unijnego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Druga oferta PUP skierowana jest dla osób po trzydziestce w tym: kobiet, osób trwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami, osób o niskich kwalifikacjach, osób powyżej 50. roku życia, emigrantów, reemigrantów, osób oraz rodzin osób, które odchodzą z pracy w rolnictwie.

Dla tej grupy stworzono możliwość szkolenia z zakresu prawa jazdy, m.in. kategorii CE, kategorii C wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną na przewóz rzeczy, z zakresu prawa jazdy kategorii D (dla osób z kategorią B) wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną na przewóz osób. Te szkolenia finansuje Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny.

Szczegółowe informacje na temat obu form pomocy, zainteresowani znajdą na stronie www.pleszew.praca.gov.pl lub pod nr telefonu 62 7427 425 (wew. 276).


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska