Centrum Usług Wspólnych

Avatar photoIrena Kuczyńska20 września 20192min
Targowa-1.jpg

Pleszewscy radni podjęli uchwałę o utworzeniu Centrum Usług Wspólnych dla wszystkich jednostek oświatowych oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Do Centrum Usług Wspólnych przejdą księgowi, płacowcy oraz obsługa prawna wszystkich szkół, przedszkoli podlegających miastu i gminie oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na czele nowej jednostki stanie dyrektor, wyłoniony w ogłoszonym właśnie konkursie. CUW ma zapewnić kontrolę nad dwoma największymi budżetami – oświaty i opieki społecznej, zastępowalność oraz zgodność przepływu informacji – tłumaczy radiu Centrum, celowość utworzenia CUW, Izabela Świątek -zastępca burmistrza odpowiedzialna za oświatę i opiekę społeczną w MiG Pleszew.

W szkołach i przedszkolach pozostaną sekretarki, które będą dokładnie opisywać każdą fakturę i przekazywać ją do CUW. Jego siedziba będzie na pierwszym piętrze budynku opuszczonego przez MGOPS przy ul. Targowej 1.

Izabela Świątek planuje, że od połowy listopada księgowi i płacowcy wyjdą ze szkół i przedszkoli i zaczną razem pracować w nowej jednostce, która działać zacznie od 1 stycznia 2020.


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska