Demografia w Pleszewie i gminach w drugim roku pandemii

Irena Kuczyńska19 stycznia 20223min
kompakto.jpg

Miasto i Gmina Pleszew się wyludnia. W ciągu 6 ostatnich lat ubyło ponad 1000 mieszkańców. W ostatnim roku powitało świat prawie 250 nowych mieszkańców, pożegnało się z tym światem prawie 400 osób. Podobne tendencje można zaobserwować we wszystkich gminach powiatu pleszewskiego, oprócz gminy Czermin.

Spada liczba mieszkańców Pleszewa – w 2015 roku mieszkały w mieście 16 722 osoby, w 2021 – 15 557 osób, czyli o 1165 mniej. Jeśli wziąć pod uwagę miasto razem z gminą dane są podobne.

Tendencja spadkowa trwa od 2015 roku, kiedy zmarłych było o 15 więcej niż urodzonych. W 2019 roku różnica też była minimalna ale już rok później, czyli w pierwszym roku pandemii, zgonów było 104 więcej niż rok wcześniej, zaś w roku 2021 jeszcze 40 więcej niż w 2020.

I tak w minionym roku urodziło się 247 mieszkańców MiG Pleszew, zmarło ich 393. Różnica wynosi 146 osób.

Spadła też liczba mieszkańców gminy Chocz, gdzie w 2021 roku liczba urodzeń była niższa o 19 od liczby zgonów ( 39 u i 58 z) a liczba mieszkańców w ciągu ostatniego roku spadła o 75.

W gminie Dobrzyca różnica pomiędzy urodzeniami i zgonami wynosi 35 (72 u i 107 z). W gminie Gołuchów odnotowano 108 urodzeń mieszkańców i 113 zgonów. Jeszcze rok wcześniej urodzonych i zmarłych było tyle samo.

W gminie Gizałki 40 dzieci powitało świat, 47 mieszkańców się z tym światem pożegnało.

I gmina Czermin, gdzie jest balans w 2021 roku, odnotowano w ewidencji ludności 51 urodzeń i tyle samo zgonów.

Dane Rocznik Pleszewski 2015, USC Pleszew, Czermin, Chocz, Gizałki, Gołuchów, Dobrzyca