Profesor nadzwyczajny w ratuszu

Avatar photoIrena Kuczyńska18 stycznia 20176min
DSC00145-800.jpg

Arkadiusz Ptak ma czterdzieści jeden lat. Od 11 lat jest zastępcą burmistrza Pleszewa. Posiada tytuł doktora habilitowanego. Jest samorządowcem i naukowcem. Jak prezydent Warszawy czy prezydent Krakowa. Od 2 października 2017 roku jest profesorem nadzwyczajnym Polskiej Akademii Nauk.

Dr hab. Arkadiusz Ptak - zastępca burmistrza MiG Pleszew

Jednak dr hab. Arkadiusz Ptak różni się od utytułowanych prezydentów : Hanny Gronkiewicz – Waltz czy Jacka Majchrowskiego. Oni przyszli do samorządów z tytułami naukowymi. Arkadiusz Ptak działalność naukową łączy z pracą w pleszewskim ratuszu.

Referent

W 1999 roku, z dyplomem magistra nauk politycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaczął pracować w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew. Zaczynał jako młodszy referent w wydziale rozwoju gospodarczego u Ewy Świątek. Potem przeszedł pod skrzydła Danuty Czapczyk, która pełniła funkcję szefa wydziału organizacyjnego. Kolejnym szefem był Adam Staszak – kierownik wydziału kultury.

Kierownik

W 2002 roku, kiedy Danuta Czapczyk odchodziła na emeryturę, 26 – letni Arkadiusz Ptak objął po niej zarządzanie wydziałem organizacyjnym. Trzy lata później obronił pracę doktorską. Oczywiście związaną z samorządem terytorialnym u prof. Jerzego Babiaka na swoim macierzystym Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Burmistrz

Rok później, w wieku 31 lat został zastępcą burmistrza miasta i gminy Pleszew.  Ale z pracą naukową nie skończył. Wręcz przeciwnie, przez cały czas pisał publikacje do  czasopism naukowych, wykładał na Wydziale Pedagogiczno Artystycznym UAM w Kaliszu. Od roku pracuje też w Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie nie ma zajęć dydaktycznych, ale przeprowadza badania dotyczące władzy lokalnej.

Mąż i ojciec

W ratuszu odpowiada za edukację, kulturę, promocję, środki unijne. Bywa na sesjach, komisjach, zebraniach wiejskich, osiedlowych, na piknikach, festynach… Na biurku leży stos zaproszeń. A każdy zapraszający liczy na obecność władzy. Tymczasem w domu czeka na tatę mały Staś i żona Magdalena. Arkadiusz Ptak podkreśla, że gdyby nie ona oraz rodzice, którzy pomagają i wspierają we wszystkim, nie byłoby doktoratu oraz habilitacji. I jeszcze swojemu przełożonemu burmistrzowi dr. Marianowi Adamkowi jest wdzięczny za to, że wspiera go i nie przeszkadza w realizowaniu naukowych pasji.

Naukowiec

Wnioskować o nadanie tytułu doktora habilitowanego można dopiero wtedy, kiedy się ma znaczący dorobek naukowy. I tu Arkadiusz Ptak pokazuje wykaz  30 publikacji. Wszystkie dotyczą władzy lokalnej, nie tylko samorządów. Do 1990 roku w Polsce nie było samorządu, były rady narodowe, które też rządziły, mimo iż własnego majątku nie miały, a radni nie pochodzili z wolnych wyborów.
Ale nie tylko artykuły w wydawnictwach zbiorowych. Pleszewianin jest też autorem trzech samodzielnych publikacji: W 2016 roku napisał ,,Sołectwa w lokalnym systemie władzy”, w 20011 monografię ,,Rywalizacja polityczna w samorządach lokalnych. Studium wybranych gmin” , w 2007 monografię ,,Samorząd miejski Pleszewa w okresie międzywojennym”.

Wniosek o nadanie tytułu doktora habilitowanego dr. Arkadiuszowi Ptakowi, trafił do Centralnej Komisji Stopni i Tytułów Naukowych. Z ramienia Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM wspierał go ówczesny  dziekan prof. Tadeusz Wallas. Dorobek naukowy Arkadiusza Ptaka ocenili znawcy tematu z najwyższej naukowej półki.  11 stycznia odbyła się rozmowa – obrona.  16 stycznia 2017 roku Rada Wydziału nadała dr. Arkadiuszowi Ptakowi tytuł doktora habilitowanego.

2 października 2017 roku dr hab. Arkadiusz Ptak – zastępca burmistrza Pleszewa wygrał konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Wsi i Rolnictwa. Wiąże się to z prowadzeniem badań nad stworzeniem indeksu koncentracji lokalnych systemów politycznych, na które musi sam pozyskać pieniądze np. z grantów.

Dwa w jednym

W samorządzie wykorzystuję wiedzę naukową, a w pracy naukowej doświadczenia samorządowca – podkreśla Arkadiusz Ptak. Dodaje, że jako uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Pleszewie, nie był prymusem. Byłem zwyczajny, miałem średnią 4,0. Można, mieszkając w niewielkim mieście, spełniać się naukowo – mówi 40 – letni doktor habilitowany z Pleszewa.

W mieście mamy jeszcze dwóch doktorów habilitowanych: dr. hab. Henryka Haaka – sędziego Sądu Okręgowego w Kaliszu oraz dr. hab. Michała Kielinga – wykładowcę Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Poza Pleszewem mieszka wielu pleszewian z tytułami naukowymi m.in. Bronisław Marciniak, Marek Marciniak, Andrzej Gulczyński, Kazimierz Trzęsicki, Jerzy Kaliszan, Tomasz Mizerkiewicz…

Czy tak zapracowany człowiek jak Arkadiusz Ptak ma jeszcze czas na jakieś hobby? W weekend, w czasie urlopu, czasem wieczorami czyta. Aktualnie ,,Skuchę” Jacka Hugo Badera oraz Filipa Springera ,,Miasto Archipelag”. Obie lektury z kręgu zainteresowań zawodowych.


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska