Drzwi Otwarte zamiast Targów

Irena Kuczyńska15 marca 20182min
plakat_jpg_LOLGOw.jpg

Szkoły ponadgimnazjalne w Pleszewie przygotowują się do rekrutacji na nowy rok szkolny. 21 marca będą czekać na gimnazjalistów ze swoimi ofertami.

Natomiast w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Pleszewie rozegrany zostanie POWIATOWY TURNIEJ GIER KOMPUTEROWYCH o Puchar Starosty Pleszewskiego.

Turniej gier komputerowych starostwo organizuje dla gimnazjalistów już trzeci raz i zainteresowanie e-sportem nie słabnie.

Od Targów Edukacyjnych powiat odszedł,  bo koszt ich zorganizowania, nie przekładał się na liczbę uczniów, którzy pleszewskie szkoły wybierali.

Z absolwentów gimnazjów w powiecie pleszewskim, 70 procent wybiera dalszą edukację w Pleszewie. Reszta stawia na szkoły w Ostrowie, Kaliszu, Jarocinie, Krotoszynie i różne względy o tym decydują. Na przykład młodzież z Kościelnej Wsi zawsze wybiera Kalisz ale w statystykach powiatu pleszewskiego jest.

Ale często do pleszewskich szkół  przyjeżdżają uczniowie z Kotlina i Witaszyc w pow. jarocińskim.

W nowym roku szkolnym w liceum, Zespole Szkół Technicznych i Zespole Szkół Usługowo – Gospodarczych, bo Zespół Szkół Przyrodniczo – Politechnicznych w Marszewie, już jest pod skrzydłami ministra rolnictwa, czeka na gimnazjalistów 15 oddziałów klas pierwszych.

Czy nabór się uda, nie wiadomo. Rok temu oferta była podobna, ale nie udało się stworzyć pięciu klas liceum tylko cztery oraz klasy technikum w “usługówce” – powiedział  Sławomir Sobczyk – nacz. wydz. edukacji w starostwie powiatowym.