Miliony dla Domu Pomocy Społecznej

Irena Kuczyńska8 września 20204min
DPS-Pleszew.jpg

Powiat Pleszewski otrzymał z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu prawie 2 000 000 zł na przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii COVID-19 w ramach programu “Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce”. Ponad 1 600 000 zł to pieniądze z Unii Europejskiej, 300 000 to dotacja z budżetu państwa.Dotychczasowe koszty zwalczania epidemii w dwóch Domach Pomocy Społecznej czyli w Pleszewie oraz w Fabianowie, które kilka lat temu połączono, wyniosły 500 000 złotych, co w budżecie powiatu pleszewskiego stanowi duży wydatek.
Dlatego grant jest dużym wsparciem – co podkreśla starosta pleszewski Maciej Wasielewski. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na specjalne dodatki dla pracowników, którzy mają bezpośredni kontakt z podopiecznymi i narażają własne zdrowie zapewniając im opiekę, na zorganizowanie miejsc kwarantanny lub izolacji dla pracowników na wypadek podejrzenia choroby, na pobyt tymczasowy dla osób nowo kierowanych do DPS-u, na testy, ozonatory, plazmowe sterylizatory powietrza, bezdotykowe dozowniki, termometry elektroniczne. 1 612 239 zł pochodzi Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, 300 717 zł to dotacja z budżetu państwa.
W domach pomocy w Pleszewie i Fabianowie mieszka 339 osób a pracuje 265 osób.

Oddział I – dla osób przewlekle somatycznie chorych (148 miejsc) – zespół obiektów przy Placu Wolności im. Jana Pawła II 5 (budynek A) i ul. Podgórnej 2 (budynek B) w Pleszewie,

Oddział II – dla osób przewlekle psychicznie chorych (92 miejsca) – zespół obiektów przy ul. Malińskiej 9a (budynek C) – Pododdział dla osób uzależnionych od alkoholu – i ul. Malińskiej 9 (budynek D) w Pleszewie,

Oddział III – dla przewlekle psychicznie chorych kobiet (101 miejsc) – zespół obiektów przy ul. Pleszewskiej 2 w Fabianowie. 

Dzienny Dom „Senior+” określony w strukturze organizacyjnej jako Dział Wsparcia Dziennego (30 miejsc) – obiekt przy Placu Wolności im. Jana Pawła II 5 (budynek E) w Pleszewie.

W kwietniu, po wybuchu pandemii, przez kilka tygodni był problem z jednym oddziałem DPS w Pleszewie, na który dotarł wirus, niektórych podopiecznych nawet ewakuowano do szpitala na Szwajcarską w Poznaniu, z pozostałymi aż do ich wyzdrowienia, zamknęli się pracownicy – podkreśla wicestarosta Damian Szwedziak.
Umowę na grant w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej dyrektor Grzegorz Grygiel podpisał ze starostą Maciejem Wasielewskim i wicestarostą Damianem Szwedziakiem.

Zdjęcie wykonano przed DPS w Pleszewie, od lewej dyrektor Katarzyna Krawczyk, pracownice DPS i starosta Maciej Wasielewski

Więcej
Trudna sytuacja w DPS na Podgórnej
Pomoc dla DPS w Pleszewie
DPS w kwarantannie

RADIO CENTRUM Grant dla DPS-u