Dyrektorka Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwolniona

Irena Kuczyńska17 sierpnia 20212min
Burmistrz Pleszewa Arkadiusz Ptak rozwiązał umowę o pracę z dyrektorką Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Justyna Zawieja objęła stanowisko trzy lata temu. Jest to czwarta zmiana dyrektorki placówki w ciągu 12 lat.
mgops-w-pleeszewie.jpg

Zwolnienie Justyny Zawiei odbyło się niespodziewanie. W piątek 13 sierpnia burmistrz rozwiązał z dyrektorką umowę o pracę.

Poproszony przez radio Centrum o skomentowanie swojej decyzji Arkadiusz Ptak podkreślił, że “głównym celem powołania Pani Dyrektor była poprawa poziomu zarządzania Ośrodkiem. Niestety, czas pokazał, że nie udało jej się tego zrealizować”.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie

Burmistrz dodał, że “Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie zarządza największym budżetem wśród wszystkich jednostek organizacyjnych MiG Pleszew”. Rocznie jest to 56 000 000 złotych.

Warto dodać, że w ciągu ostatnich 12 lat dyrektorki w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pleszewie często się zmieniały. Po rezygnacji Olgi Matysiak w 2009 roku, stanowisko objęła Iwona Sarna. Wtedy budżet jednostki wynosił 15 000 000 zł.

Po jej odejściu, w lipcu 2013 roku, konkurs wygrała Agnieszka Kusiak. Ale i ona po 5 latach, za porozumieniem stron, odeszła.

W 2018 roku powierzono Justynie Zawiei najpierw pełnienie obowiązków dyrektora, po wygraniu konkursu – stanowisko dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie.

Była nim do 13 sierpnia 2021 roku. Do czasu wyboru nowego dyrektora, pełniącą obowiązki placówki, została Dominika Frencel.