Glinki bez trylinki

Avatar photoIrena Kuczyńska18 grudnia 20182min
Glinki-po-remoncie.jpg

Zakończyła się modernizacja ulicy Glinki w Pleszewie. Kosztowała 2 600 000 złotych.

Z tego ponad 950 000 złotych stanowi dotacja z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Przez wiele lat nawierzchnię ulicy Glinki stanowiła trylinka. Tu i ówdzie się zapadała, więc przejazd był mało komfortowy.

Glinki przed modernizacją

Projekt modernizacji ulicy zakładał nie tylko przebudowę jezdni, uzupełnienie chodników ale też przebudowę sieci wodociągowej z przyłączami, uzupełnienie kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Kiedy okazało się, że stara kanalizacja deszczowa przechodzi przez prywatną posesję a właściciel nie wyraża na to zgody, trzeba było zbudować nowe przyłącze do ulicy Prokopowskiej.

A potem w powiatowej ulicy Prokopowskiej od skrzyżowania z ulicą Glinki do ulicy Kossaka budować nową nitkę kanalizacji.

„Co wymagało dołożenia z budżetu gminy około 700 000 zł. I było oddzielnym zadaniem, które nie wchodziło w zakres modernizacji ulicy Glinki” – powiedział Andrzej Jędruszek zastępca burmistrza MiG Pleszew.


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska