Gminy otrzymają dotację do wodociągów i kanalizacji

Avatar photoIrena Kuczyńska17 listopada 20212min
tube-3386498_960_720.jpg
Ponad 7 000 000 złotych z budżetu państwa mają otrzymać gminy powiatu pleszewskiego na realizację inwestycji wodno - kanalizacyjnych.

 

Pleszewskie gminy znalazły się wśród 1714 gmin w Polsce, które mają dostać pieniądze na projekty związane z zaopatrzeniem w wodę i kanalizację.

Podział środków, a są to 4 000 000 000 złotych, nastąpił automatycznie na podstawie algorytmów oraz danych GUS na dzień 31 października 2021 roku.

W ten sposób pieniądze trafią do tych samorządów, które mają największe potrzeby – uważa wiceminister finansów Sebastian Skuza.

W przypadku inwestycji wodociągowych algorytm sprawdzał m.in. poziom zamożności danej gminy a także czy udział liczby mieszkańców danej gminy korzystających z sieci wodociągowej jest mniejszy niż 90 procent.

Jeśli chodzi o kanalizację, oprócz badania zamożności gminy, weryfikowano też fakt, czy udział liczby mieszkańców danej gminy korzystających z sieci kanalizacyjnej w ogólnej liczbie mieszkańców tej gminy jest mniejszy niż 60 procent.

I tak, najwięcej, bo 2 465 494 zł na kanalizację ma dostać gmina Czermin, 1 866 354 zł gmina Chocz, 1 102 006 zł gmina Dobrzyca, 900 000 zł gmina Gołuchów oraz gmina Gizałki 1 104 517 zł na kanalizację i 300 000 zł na wodociągi.

Gmina Chocz przeznaczy pieniądze na uzupełnienie kanalizacji w aglomeracji chockiej na co składa się Chocz, Kwileń i Olesiec – mówi burmistrz Marian Wielgosik.

Chodzi o dociągnięcie kanalizacji do nowych domów w Choczu przy ul. Konopnickiej, nowych domów w Starym Oleścu i Kwileniu. Dotacja, która trzeba rozliczyć do 2024 roku, zostanie wydana głównie na dokumentację, mapy i projekty.


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska