Trwa inwentaryzacja grobów powstańców wielkopolskich

Avatar photoIrena Kuczyńska2 grudnia 20224min
szymczak-4.jpg
Muzeum Regionalne w Pleszewie przygotowuje spis powstańców wielkopolskich, pochowanych na cmentarzu parafialnym przy ul. Kaliskiej.
Chodzi o groby, na których nie ma krzyża powstańczego ani informacji o tym, że spoczywa w nich powstaniec. Potomkowie powstańców wielkopolskich, których groby nie są opisane,  proszeni są o kontakt z muzeum.
Grób powstańca na cmentarzu przy ul. Kaliskiej

Groby sfotografowane
Praca nad wydawnictwem, w którym mają się znaleźć lokalizacje wszystkich grobów powstańców wielkopolskich na cmentarzu przy ul. Kaliskiej w Pleszewie, są zaawansowane. Dzięki współpracy z harcerzami, udało się sfotografować groby, na których jest informacja o tym, że spoczywa w nich powstaniec wielkopolski a także groby, na których umieszczono krzyże powstańcze.
Groby powstańców wielkopolskich na cmentarzu przy ul. Kaliskiej
… ale nie wszystkie

Tych zidentyfikowanych mogił jest około 100 – informuje radio Radio Centrum Kalisz Adam Staszak – dyrektor Muzeum Regionalnego w Pleszewie. Kolejnym etapem jest odnalezienie grobów powstańców, na których nie ma informacji. Muzeum zaprasza do współpracy potomków powstańców, którzy opiekują się takimi grobami, Chodzi o zdjęcie grobu ale też o dokument potwierdzający uczestnictwo dziadka czy pradziadka w powstańczym zrywie w roku 1918.

Zgłoś grób pradziadka
Trzeba to zrobić w nieprzekraczalnym terminie do 5 grudnia. Wykaz powstańców, zdjęcia grobów z danymi identyfikacyjnymi, znajdą się w okolicznościowej broszurze wydanej z okazji kolejnej rocznicy wybuchu powstania. Będą w niej także odnośniki do lokalizacji grobu TUTAJ

Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska