Odnowią figurkę przy Placu Kościelnym

Irena Kuczyńska26 listopada 20206min0
Figurka-Matki-Boskiej.jpg

Urząd Miasta i Gminy Pleszew zamierza przeprowadzić konserwację zabytkowej figury Matki Bożej z Dzieciątkiem, która stoi na Placu Kościelnym. Konserwator zabytków datuje powstanie figurki na połowę XVIII wieku.Dyrektor Muzeum Regionalnego w Pleszewie Adam Staszak stawia hipotezę, że figurka z piaskowca mogła znajdować się w kościele farnym w Pleszewie w chwili pożaru , który w 1806 roku strawił prawie całe śródmieście, z kościołem włącznie. I została uratowana…Historia figury Matki Bożej z Dzieciątkiem – niewiasty apokaliptycznej, która stoi na kuli ziemskiej, oplecionej przez smoka, jest ciekawa ale nie do końca znana. Konserwator zabytków dr Aleksandra  Gralińska – Grubecka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia, która przygotowuje wniosek o dotację do renowacji figury do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, określa jej wiek na połowę XVIII wieku. Potwierdza, że figura z piaskowca jest w bardzo złym stanie i przy większym wietrze może spaść z postumentu, który jest o wiele młodszy, chociaż też z piaskowca.

Na cokole figury, wtórnym i młodszym niż sama barokowa figura,  znajdują się trzy medaliony: – na froncie: Ścięcie św. Jana Chrzciciela (takie jest wezwania parafii farnej), św. Floriana w zbroi oraz … no właśnie. Konserwator mówi, że w jednych opisach postać kobiety na medalionie jest opisana jako „niewiasta – postać wiary” , w innych – jako św. Barbara.

Na postumencie jest umieszczona inskrypcja o następującej treści: Niech będzie błogosławione święte y niepokalane poczęcie Maryi Panny teraz y zawsze i na wieki wieków Amen. Urban VIII Papież za zmówienie tey Modlitwy wyżey położony  pozwolił sto dni Odpustu


Kształt figury, która nie ma tyłu, wskazuje na to, że mogła ona stać w kościele w niszy – sugeruje dyrektor Muzeum Regionalnego  Adam Staszak.

O tym, że była uratowana z płonącego kościoła w czasie pożaru, który przez dwa dni – 8 i 9 czerwca 1806 roku trawił miasto, napisał ks. Władysław Zientarski w wydawnictwie „Zarys dziejów parafii pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pleszewie”.
Wielki pożar Pleszewa w 1806 roku TUTAJ
Wiadomo, że figura ponad 100 lat stała na pleszewskim Rynku, co widać na starych pocztówkach z lat 1905 – 1915. Widać ją jeszcze na zdjęciu z czasów okupacji niemieckiej, które ustawiono ma pleszewskim Rynku.W 1942 roku figurkę usunięto z płyty Rynku, podobnie jak trzy pozostałe figury, które powstały znacznie później, niż figura o której mowa w artykule. Trafiła ona na Plac Kościelny.
O wpisanie figurki do rejestru zabytków i jej konserwację zabiega pleszewska radna Renata Garsztka.

Na razie wszystko jest na etapie dokumentacji i szukania pieniędzy w  Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koszt konserwacji figury oszacowano wstępnie na 80 000 zł, z czego 40 000 zł miasto zamierza pozyskać.
Trzeba zabezpieczyć kotwy, uzupełnić ubytki, oczyścić piaskowiec z grzybów i glonów, które na figurze się namnożyły, wskutek wilgoci, którą chłonie piaskowiec. Figura na pewno będzie jaśniejsza, ale na pewno nie będzie upiększona. Figura musi zachować wartość dawności – podkreśla konserwator dr Aleksandra Gralińska – Grubecka z UMK w Toruniu.

RADIO CENTRUM Odnowią figurkę