Hrabia zwycięża

Avatar photoIrena Kuczyńska30 grudnia 20171min
rynek_w_dobrzycy.jpg
27 grudnia - Franciszek Wrobiński przestaje być patronem ulicy w Dobrzycy. Zamordowany przez przeciwników politycznych lokalny działacz Polskiej Partii Robotniczej, oddaje patronat hrabiemu Józefowi Czarneckiemu.

27 grudnia – Franciszek Wrobiński przestaje być patronem ulicy w Dobrzycy. Zamordowany przez przeciwników politycznych lokalny działacz Polskiej Partii Robotniczej, oddaje patronat hrabiemu Józefowi Czarneckiemu.

Zawiadomienie o zmianie patrona ulicy ukazało się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Gminy Dobrzyca. Burmistrz Jarosław Pietrzak informuje mieszkańców, że 5 grudnia 2017 roku wojewoda nadał ulicy nową nazwę. Dotychczasowy patron – Franciszek Wrobiński – wicewójt Dobrzycy, został zastrzelony, prawdopodobnie przez ludzi z oddziału „Błyska”, uznanych dziś za „żołnierzy wyklętych”, 10 listopada 1945 roku. Jego nazwisko znajdowało się na pomniku „utrwalaczy władzy ludowej” w Pleszewie na Placu Wolności.

W 1990 roku tablica z pomnika zniknęła. Ale Wrobiński nadal był patronem ulicy w Dobrzycy. Od 27 listopada „jego ulicę” przejmuje hrabia Józef Czarnecki, który w 1890 roku kupił majątek w Dobrzycy. Założył tu Kółko Rolnicze, był współzałożycielem Banku Ludowego.


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska