Inteligentne miasto tworzone przez mieszkańców Pleszewa

Irena Kuczyńska19 sierpnia 20216min
Ponad 50 uwag i wniosków dotyczących likwidacji barier architektonicznych zgłoszono władzom miasta Pleszewa oraz powiatu pleszewskiego podczas spotkania dotyczącego mapowania potrzeb osób niepełnosprawnych, seniorów oraz matek z dziećmi do lat 3. Wnioski i spostrzeżenia zostały skatalogowane a niektóre z nich, mogą być załatwione od ręki.
8-2.jpg

Projekt  jest dofinansowany z Programu Operacyjnego  Pomoc Techniczna 2014 0 2020 w ramach konkursu “Human Smart Cities – Inteligentne miasto tworzone przez mieszkańców”.

Prezentacje badań “Mapowanie potrzeb osób niepełnosprawnych , najmłodszych i seniorów w zakresie wymagań SMART”  przeprowadził  dr Jan Ermanowicz z Pracowni Badań Opinii Publicznej, Społeczności Lokalnej i Rynku. On też projekt realizował.

Prace nad mapowaniem potrzeb  seniorów, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów oraz matek z dziećmi do lat 3, rozpoczęły się już w lipcu od spacerów diagnostycznych po mieście, w którym uczestniczyły osoby na wózkach inwalidzkich,  matki z dziećmi w wózeczkach oraz seniorzy.

W środę w Zajezdni Kultury odbyło się podsumowanie projektu z udziałem burmistrza Arkadiusza Ptaka, wicestarosty Damiana Szwedziaka i zastępcy burmistrza Izabeli Świątek. Przyszli też do Zajezdni uczestnicy spacerów diagnostycznych.

Pierwszy raz uczestników życia publicznego zapytano o opinie – podkreśliła z uznaniem Karolina Domagalska – matka Michała  poruszającego się na wózku.

Dr Ermanowicz omówił wyniki spacerów i wywiadów przeprowadzanych z pleszewianami. W sumie sprecyzowano ponad 50 wniosków.

Podczas spacerów diagnostycznych okazało się, że jest wiele miejsc w Pleszewie, których osoba z ograniczeniami ruchu nie pokona. Brakuje podjazdów dla wózków, nie mówiąc już o windach. Wśród nich jest poczta, kino, muzeum, Powiatowy Urząd Pracy, ZUS – główne wejście, Zespół Szkół Technicznych, szkoły podstawowe, Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich i sąsiadujący z nim sklep Żabka. Do siedziby starostwa niby podjazd jest ale za wąski i zarośnięty przez winobluszcz.

Wśród barier  wskazywano zbyt wysokie krawężniki przy chodnikach i to praktycznie wszędzie. Nie do pokonania przez osoby na wózkach, matki z wózkami ale też osoby starsze z chorymi nogami.

Były też propozycje m.in. ustawienia więcej ławeczek dla seniorów w przestrzeni miejskiej np. w ulicy Sienkiewicza, takich z podnoszonym siedziskiem, albo ławeczki okalające drzewa. Mówiono o oznaczaniu stopni na schodach żółtymi taśmami.

Sygnalizowano potrzebę ławeczki z przewijakiem w parku miejskim i w Plantach, altanki dla seniorów w plantach z ławeczkami, stolikiem z płytą do gry w szachy, ale też altankę dla seniorów w parku miejskim. W kilku wnioskach pospacerowych powracały Planty, seniorzy uważają że potencjał tego kompleksu leśnego jest niewykorzystany. Burmistrz Ptak zapewnił, że miasto pracuje nad kompleksowym projektem zagospodarowania Plant.

Matki maluszków sugerowały wzbogacenie placu zabaw w parku o urządzenia dla maluchów czy ustawienie edukacyjnych pojemników na odpady w parku, żeby dzieci wdrażać do segregowania.

Niektóre ulepszenia sygnalizowane przez spacerowiczów, już są realizowane np. ścieżki rowerowe czy zielone przystanki. Warto przypomnieć, że powstają dwa: przy ul. św. Ducha i przy Reja.

Jeśli chodzi o ścieżki rowerowe, to trwa budowa ścieżki łączącej ul. Targową z Lipową,  budowa ścieżki przy ul. Bogusza oraz przy ulicy Lipowej.

Warto dodać, że podczas pierwszego spaceru zasygnalizowano zbyt wysoki krawężnik chodnika przy Biedronce. I prawie natychmiast władze miasta zareagowały, poprawiono chodnik i – jak mówili uczestnicy spotkania, wszystko jest ok.

Mąż Karoliny Stróżyk, poruszającej się na wózku matki trojga dzieci poprosił burmistrza i starostę aby przy organizacji imprez brać pod uwagę obecność osób na wózkach. Na przykład uroczystości szkolne z udziałem rodziców organizować w hali sportowej. Zwłaszcza kiedy chodzi o dzieci rodziców poruszających się na wózku. Do  pleszewskich szkół (oprócz liceum, głównego budynku Dwójki)  osoba na wózku  nie dostanie się. Arkadiusz Ptak zapowiedział  remont windy w Jedynce, już jest gotowa dokumentacja.

Karolina Stróżyk – zasugerowała burmistrzowi i staroście konsultowanie projektów inwestycji publicznych z osobami z ograniczeniami.

Wszystkie wnioski zostały skatalogowane i będą przekazane adresatom a te dotyczące UMiG będą rozwiązywane – zapewnił uczestniczący w spotkaniu burmistrz Arkadiusz Ptak.

Realizacja projektu przewiduje, że za dwa lata powinna być przeprowadzona ewaluacja, wtedy przekonamy się, które wnioski udało się pozytywnie załatwić.

Już wkrótce na blogu wykaz wszystkich 54 wniosków…

Foto UMiG Pleszew, dr Jan Ermanowicz