Izabella dla Muzeum Ziemiaństwa

Avatar photoIrena Kuczyńska23 maja 20183min
czołowe.jpg

Marszałek Województwa Wielkopolskiego wręczył nagrody „Izabella 2017” przyznawane muzeom za działalność wystawienniczą,  edukacyjną, promocyjną i marketingowa,  naukową i wydawnicza oraz konserwację, ochronę dziedzictwa kultury i inwestycje.

Wśród nagrodzonych jest Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy oraz Muzeum Okręgowe w Kaliszu.

Gala, tradycyjnie zbiegająca się z Międzynarodowym Dniem Muzeów, to okazja do wręczenia nagrody istniejącej od 2003 roku.  W tym roku uroczystość  odbyła się 21 maja w Muzeum Pałacu w Rogalinie.

Nagrodę pierwszą w kategorii działalność edukacyjna, promocyjna i marketingowa otrzymało Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy za wystawę „Józef Wybicki i jego czasy. Hymn. Legiony. Księstwo Warszawskie”. Statuetkę „Izabella” wręczał muzealnikom z Dobrzycy Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Nagrodę drugą w kategorii konserwacja i ochrona dziedzictwa kultury przyznano  Muzeum Okręgowemu Ziemi Kaliskiej za „Konserwację i restaurację skrzyni cechowej z 1727 roku”.

Wracając do „Izabelli” przyznanej twórcom wystawy w Dobrzycy, warto podkreślić, że jej bohater – Józef Wybicki – autor „Mazurka Dąbrowskiego” mieszkał w Dobrzycy, zarządzał majątkiem gen. Augustyna Gorzeńskiego, kiedy ten pełnił służbę przy królu Stanisławie Auguście Poniatowskim. Był też ojcem chrzestnym dzieci mieszczan dobrzyckich. 

Zdjęcia: Andrzej Filipiak i Joanna Pankowiak – Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

O nagrodzonej wystawie oraz o powiązaniach Józefa Wybickiego z Dobrzycą w tym linku: https://irenakuczynska.pl/autor-hymnu-narodowego-trzymal-chrztu-dzieci-dobrzyckich-mieszczan/


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska