Kajus, Leo, Gloria i Lecytyna

Avatar photoIrena Kuczyńska22 stycznia 20203min
czolo-2.jpg

W 2019 roku w mieście i gminie Pleszew przyszły na świat 303 noworodki, chłopców o 7 więcej niż dziewczynek.

Najchętniej nadawano im imiona: Maja, Zofia, Hanna i Zuzanna Amelia, Julia, Zofia, Oliwia, Iga a chłopcom Filip, Jakub, Antoni, Marcel, Wojciech.

Są też dzieci z imionami wyjątkowymi:  Faustyna, Felicja, Gaja, Gloria, Jadwiga, Karolina, Lecytyna, Liwia, Marianna, Marika, Noelia, Ofelia, Paulina, Sevgi, Stefania,  Kajus, Bolebor, Denis, Kajus, Leo, Lucjan, Machir, Milan.  Jednemu  chłopczykowi nadano imię Arkadiusz, został tym samym imiennikiem burmistrza Pleszewa.

Najwięcej dzieci – aż 20, przyszło na świat w Kowalewie, największej podpleszewskiej wsi. Są wioski w gminie Pleszew, w których nie było urodzeń w 2019 roku. Są to: Turowy, Przepadłe, Kotarby, Józefina, Chorzew, Korzkwy. Po jednym dzieciątku urodziło się  w Śmieja – Młynie,  w Gmince,  w Przydziałkach.

Na koniec 2019 roku  zameldowanych było w Pleszewie 15 971 mieszkańców, w gminie – 12 485, razem 28 456 osób. Statystycznie kobiet jest o 622 więcej niż mężczyzn.  chociaż w grupie najmłodszej do 18. roku życia chłopców jest prawie o 122 więcej  niż dziewczynek. Za to, po 60. roku życia pań jest więcej niż panów o 218.

Najbardziej ludną wsią jest Kowalew, gdzie mieszka 1651 osób.
W pierwszej dziesiątce pod względem liczby  mieszkańców są:
2. Lenartowice – 995
3. Taczanów Drugi – 980
4. Zielona Łąka – 813
5. Brzezie – 677
6. Suchorzew – 647
7. Grodzisko – 640
8. Dobra Nadzieja – 460
9. Kuczków – 448
10. Rokutów – 345

A oto najmniejsze pod względem liczby mieszkańców wioski
1. Przepadłe – 5
2. Turowy – 8
3. Sulęcin – 10
4. Gminka – 23
5. Józefina – 29
6. Chrzanów – 35
7. Przydziałki – 36
8. Kotarby – 47
9. Chorzew – 54
10. Folusz – 59

W MiG Pleszew mieszka kilkudziesięciu obcokrajowców:  48 Ukraińców, 5 Niemców, 3 Rumunów, 2 Białorusinów. Żyją w pleszewskiej społeczności przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Demokratycznej Republiki Konga, Egiptu, Belgii, Rosji, Nigerii oraz Włoch.

W 2019 roku zawarto w MiG Pleszew 219 małżeństw, 57 par się rozwiodło. Rośnie liczba ślubów cywilnych zawartych w USC w Pleszewie – było ich 68, z tego 3 poza urzędem. Ślubów wyznaniowych było 92.
W 2019 roku urodziły się w MiG Pleszew 303 osoby, 288 zmarło.

Opracowano na podstawie danych z USC w Pleszewie

Radio Centrum Urodziny, śluby…


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska