Klub Tygodnika

Irena Kuczyńska22 lutego 20182min0
Okładka1.jpg

W Pleszewie powstał Klub „Tygodnika Powszechnego”, którego podstawowym celem jest popularyzacja pisma w Pleszewie i w Wielkopolsce.

Tygodnik Powszechny powstał w roku 1945 za sprawą kardynała księcia Adama Stefana Sapiehy. W 1953 roku władze komunistyczne go zamknęły. Odrodził się i przetrwał wszelkie zawirowania na rynku prasowym.

Jako katolickie pismo społeczno – kulturalne stara się godzić wartości liberalizmu z zasadami wiary, prezentuje ekumeniczny nurt polskiego katolicyzmu.

Kieruje się zasadą dialogu, często zapraszając do debaty na łamach reprezentantów poglądów innych niż katolickie. Z środowiskiem „TP” związane były takie osoby jak Karol Wojtyła, Stefan Kisielewski, Władysław Bartoszewski, długoletni naczelny Jerzy Turowicz. W 1999 roku zastąpił go ks. Adam Boniecki, aktualnie red. senior.

W 2009 pismu groziło zamknięcie, ale uratowali je wierni czytelnicy, których także w Pleszewie nie brakuje. Teraz „TP” znajduje się w czołówce polskich tygodników, a pleszewscy czytelnicy z mec. Łukaszem Jaroszewskim na czele, stworzyli klub, pierwszy w Wielkopolsce (jeśli nie liczyć Poznania). Zamierzają treści zawarte w czasopiśmie ubogacać dyskusjami.

Część winiety najnowszego numeru

Miejscem cyklicznych spotkań będzie Centrum Wspierania Inicjatyw Obywatelskich.