Kolejne remonty w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP

Irena Kuczyńska5 sierpnia 20212min
Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie zamierza wymienić dach na budynku, w którym mieści się administracja placówki. Jest to wyzwanie, ponieważ budynek ma ponad 100 lat i wszelkie remonty są prowadzone pod okiem konserwatora zabytków - powiedziała radiu Centrum Sylwia Kordylas zastępca dyrektora Centrum
1-2.jpg

Część obiektów, w dawnych wojskowych koszarach pobudowano jeszcze w czasach zaboru pruskiego, tuż przed wybuchem I wojny światowej.  Do 1993 roku, w budynku, którego dach wymaga kapitalnego remontu,  mieścił się sztab dowództwa 20 Pułku Artylerii Przeciwpancernej.

Odkąd obiekty powojskowe przekazano  na potrzeby Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie, w dawnej siedzibie sztabu mieści się administracja placówki. Solidne mury się dobrze trzymają, remonty wewnątrz budynku były stopniowo przeprowadzane ale dach nadgryza przysłowiowy ząb czasu.

“Przyszedł czas na całkowitą wymianę poszycia dachowego” – mówi Sylwia Kordylas – zastępca dyrektora Centrum. Koszt wymiany dachu na razie nie jest znany ale jest zapewnienie Komendy Głównej OHP, że pieniądze wyasygnuje.

Jeśli chodzi o zakres prac to będzie on zbliżony do tych, które wykonano w ubiegłym roku na stołówce, rówieśniczce budynku administracji, czyli wymiana dachówki ceramicznej z całkowitą wymianą łat i naprawa więźby dachowej. Aktualnie przeprowadzane są pomiary powierzchni i trwa wstępne szacowanie kosztów. W najbliższych dniach będzie ogłoszony przetarg.