Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej – z nagrodami!

Avatar photoIrena Kuczyńska8 grudnia 20216min
X-Konkurs.png
Rower, elektryczne hulajnogi, głośnik bezprzewodowy, powerbanki, pendrive czekają na uczestników X edycji Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej „Unia Europejska to nasza przyszłość”. Zapisy do 10 grudnia, konkurs 15 grudnia - czasu jest mało! Liczba miejsc ograniczona. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych z całej Wielkopolski.

Konkurs organizuje  Punkt EUROPE DIRECT Ostrów Wielkopolski funkcjonujący przy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Ostrowie Wielkopolskim.

Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy w zakresie integracji europejskiej, rozbudzenie w młodzieży zainteresowania problematyką europejską, kształtowanie tożsamości europejskiej oraz utrwalenie wiedzy o krajach należących do Unii Europejskiej i jej priorytetów strategicznych.

Konkurs dotyczyć będzie wiedzy o Unii Europejskiej, w szczególności realizacji polityki „Europejskiego Zielonego Ładu”.

Jest to największa inicjatywa tego typu w regionie Południowej Wielkopolski. Tegoroczna edycja Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej została objęta patronatem honorowym przez Posła do Parlamentu Europejskiego – Pana Leszka Millera oraz Posła na Sejm RP – Pana Andrzeja Grzyba.

Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Poznańskiej 43 w Ostrowie Wielkopolskim.

Mogą uczestniczyć uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego, których nazwiska zostaną zamieszczone na formularzu zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do regulaminu), przesłanym w terminie do  10 grudnia br. przez placówkę szkolną.

O zakwalifikowaniu do udziału w konkursie decyduje kolejność zgłoszeń – liczba miejsc jest ograniczona. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu przesyłam w załączniku.

W tej edycji konkursu zwycięzcy otrzymają następujące nagrody:

  • I miejsce – rower
  • II miejsce – hulajnoga elektryczna
  • III miejsce – głośnik bezprzewodowy oraz hulajnoga
  • dla 7 wyróżnionych osób – powerbank oraz pendrive  

Konkurs będzie miał charakter testu pisemnego składającego się z 35 pytań, które
należy rozwiązać w ciągu 60 minut.

3. Zakres pytań obejmował będzie następujące dziedziny:

–  Priorytety Komisji Europejskiej na lata 2019 – 2024, w szczególności „Europejski
 Zielony Ład”,
 – Historia powstania Unii Europejskiej,
 – Europejskie symbole,
–  Polska w Unii Europejskiej,
 – Proces rozszerzenia Unii Europejskiej,
Kraje członkowskie UE,
 – Wspólna waluta europejska,
 – Struktura władzy w Unii Europejskiej,
 – Organy i instytucje Unii Europejskiej,
 – Najważniejsze traktaty europejskie.

 Celem Konkursu jest:
inspirowanie uczniów do zainteresowania się problematyką europejską,
przybliżanie wiedzy o krajach Unii Europejskiej,
uświadamianie młodzieży ich roli w zjednoczonej Europie,
 – szerzenie wśród młodzieży wiedzy o krajach różniących się kulturą, zwyczajami,
językami ale prowadzących wspólną politykę gospodarczą i społeczną,
rozwijanie zainteresowania UE jako organizacją, której członkiem jest Polska,
popularyzowanie wiedzy o działalności UE poprzez poszukiwanie przez uczniów
informacji o tej organizacji,
kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i
języka,
krzewienie idei jednoczącej się Europy,
kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł, dotyczących
problematyki europejskiej,
wzmacnianie poczucia tożsamości europejskiej

Kupon zgłoszenia w tym linku:TUTAJ

 


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska