Kontrole w szkołach po spotkaniu z sędziami represjonowanymi

Irena Kuczyńska27 września 20224min
We wtorek szkoły średnie w Pleszewie przeżyły nalot wizytatorów z Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty. Była to nieplanowana kontrola związana z pobytem w Pleszewie trzech represjonowanych sędziów Igora Tuleyi, Waldemara Żurka i Pawła Juszczyszyna. którzy w miniony piątek spotkali się z uczniami pleszewskich szkół na wspólnym oglądaniu filmu "Sędziowie pod presją" i późniejszej dyskusji.
632e19e8b9fd9_o_large.jpg

 

O kontroli dyrektorzy szkół dowiedzieli się z telewizji publicznej, którą miał sprowadzić kaliski poseł PiS Jan Mosiński.

Piotr Wójcik – fotograf, sędziowie Paweł Juszczyszyn, Waldemar Żurek, Igor Tuleya i Krzysztof Urbaniak

O spotkaniu sędziów represjonowanych z pleszewianami czytaj TUTAJ

Na protokół trzeba czekać

Kontrolerzy, którzy pojawili się w Liceum im. St. Staszica w Pleszewie, w Zespole Szkół Technicznych  i Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym , sprawdzali czy wszyscy uczniowie uczestniczący w spotkaniu z sędziami, mieli pisemne zgody rodziców, czy tematyka spotkania była zgodna z podstawą programową realizowaną na lekcjach Wiedzy o Społeczeństwie i czy takie wyjście uczniów poza szkołę jest zgodne ze statutem. Kontrolowane dyrektorki potwierdzają, że kontrolerzy z kuratorium zachowywali się poprawnie ale na protokół pokontrolny szkoły muszą czekać do 5 października.

Uczniowie odczują na własnej skórze

Monika Matyjaszczyk – jedna z organizatorek spotkania z sędziami w Pleszewie, matka licealistów – tłumaczy, że chodziło jej o to,” żeby młodzi mieli szansę zapoznania się z aktualną sytuacją wymiaru sprawiedliwości, który zgodnie z konstytucją, powinien być oddzielony od władzy ustawodawczej i wykonawczej. A represjonowani sędziowie, którzy gościli w Pleszewie, są dowodem na to, że jest inaczej”.

Sędzia Paweł Juszczyszyn, Waldemar Żurek, Piotr Wójcik – autor zdjęć sędziów i prokuratorów, Monika Matyjaszczyk, Piotr Kusiakiewicz, sędzia Igor Tuleya

Zdaniem Moniki Matyjaszczyk,” kontrole przeprowadzone w szkołach po spotkaniu z sędziami, pozwolą młodzieży wyrobić sobie własne zdanie na temat sytuacji panującej aktualnie i w sądownictwie i w kraju. Na własnej skórze odczują oni, jak wygląda respektowanie praw człowieka i przestrzeganie konstytucji”.

 

Spotkania z sędzią po lekcjach

Pleszewski sędzia Krzysztof Urbaniak – przedstawiciel Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA w Kaliszu, zapowiada organizowanie podobnych spotkań z młodzieżą ale już po godzinach lekcyjnych, a wszystko po to, żeby dyrektorzy szkół nie musieli przeżywać kolejnych kontroli i stresów.

Od prawej sędzia Krzysztof Urbaniak

Projekcji filmu “Sędziowie pod presją” towarzyszyło otwarcie wystawy zdjęć Piotra Wójcika “Sprawiedliwość”