Kurkowe Bractwo Strzeleckie z 355 – letnią tradycją

Avatar photoIrena Kuczyńska13 lutego 202311min
5.6.2022-strzelanie-krolewskie-i-mistrzowskie.jpg
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Krotoszynie podsumowało działalność w roku 2022.  Kurkowie świętowali jubileusz 355 - lecia swojego  bractwa i 100 - lecie Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP

Był to czas spisywania historii, poszukiwań, kompletowania zdjęć i dokumentów, obrazów ale też dumy z przeszłości i z teraźniejszych działań stowarzyszenia  Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Krotoszynie – powiedział radiu Centrum Łukasz Cichy – kwatermistrz KBS.

Anna Cicha i Łukasz Cichy na strzelaniu w Ligocie
355 lat historii bractwa

Krotoszyńskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie powstało dzięki dziedziczce Katarzynie Rozdrażewskiej. To ona wystawiła dokument, który zatwierdził  król Jan Kazimierz 19 lutego 1667 r.

Strona kroniki z 1667 r., gdzie zanotowano nadanie praw bractwu Archiwum Państwowe w Poznaniu
dokument z 1667 r., w którym Katarzyna z Bnina Rozdrażewska spuentowała prawa nadane przez Jana Kazimierza, również w muzeum krotoszyńskim
Liber tertius, czyli księga trzecia, protokolarz z lat 1780-1801, ze zbiorów muzeum krotoszyńskiego
1841 r. prawa nadane bractwu po polsku i niemiecku Archiwum Panstwowe w Poznaniu
Pierwsza strona drugiego (secundum) protokolarza obejmująca lata 1737-1780 ze zbiorów Muzeum Regionalnego im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie
Poświęcenie strzelnicy w 1938 roku

Od tego dnia liczony jest wiek bractwa, które pod różnymi nazwami, funkcjonowało do 1939 roku. W 1951 roku władze PRL-u bractwa zlikwidowały, majątek krotoszyńskich kurków przejęła Liga Przyjaciół Żołnierza, przekształcona w Ligę Obrony Kraju. W 1994 roku działalność bractwa reaktywowano, rok później kurkowie odzyskali majątek, w tym strzelnicę. Historię  bractwa bada Łukasz Cichy – pisze na ten temat pracę magisterską. Jak mówi – liczy ona już 150 stron.

Powiatowo – gminne obchody Święta Niepodległości w Krotoszynie
Panie i panowie
W roku jubileuszu 355 – lecia Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Krotoszynie liczy 33 członków w tym 3. honorowych. Kurkami są 3 kobiety – w tym Bożena Dobras – członkini bractwa od 1994 roku  i niedawno przyjęte Iwona Szuwalska i  Anna Cicha – żona Łukasza. Bożena Dobros była żoną Ireneusza Dobrasa, który odszedł podczas obchodów 100 – lecia Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP w Poznaniu, gdzie reprezentował krotoszyńską brać kurkową.
Intronizacja Króla KBS w Ligocie czerwiec 2022
Strzelali w Pleszewie i w Dobrzycy
Krotoszyńscy bracia kurkowi są bardzo aktywni – w 2022 roku uczestniczyli w 35. turniejach, piknikach, intronizacjach, 18 wydarzeń organizowali bądź współorganizowali, w 16. uroczystościach brali udział. Wśród nich była kwesta  na rzecz renowacji grobów powstańców wielkopolskich, uczestnictwo w obchodach 150 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Krotoszynie, w Krotonaliach, spotkaniu z
b iskupem kaliskim. W listopadzie  byli w Pleszewie, gdzie uczestniczyli w strzelaniu o trofeum Złoty Miecz. W Dobrzycy brali udział w intronizacji Króla Kurkowego i w turnieju o klejnot przechodni generała Augustyna Gorzeńskiego.
Kwesta na odnowę grobów powstańców wielkopolskich
Krotonalia i Kurkowe Bractwo Strzeleckie
Spotkanie KBS z biskupem Damianem Bryllem
Król Roku Jubileuszowego
Królem Kurkowym jubileuszowego roku 2022 został w Krotoszynie Maciej Błażejewski, Marszałkiem – Stefan Michalski, Mistrzem – Maciej Błażejewski, I wice mistrzem Tomasz Ratajczak, II wicemistrzem Bartosz Marciszewski. Intronizacja odbyła się 17 lipca a tydzień  później Bal Królewski.
Replika armaty z XVII w. – wystrzały z okazji intronizacji Króla Kurkowego 2022
Intronizacja królewska w Krotoszynie
O kurkach można przeczytać…
Historię Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Krotoszynie można znaleźć w Wikipedii Natomiast o tym, co się dzieje tu i teraz, kurkowie piszą na portalu społecznościowym TUTAJ.
Ciekawe

W 1922 r. w Poznaniu powstało Zjednoczenie Bractw Strzeleckich Zachodnich Ziem Polski przekształcone w 1925 r. w Zjednoczenie Kurkowych Bractw Strzeleckich RP i taką nazwę nosi do dzisiaj, oczywiście z przerwą 1939-1990, kiedy to działalność bractw była mocno ograniczona lub zakazana.

Bractwa, mimo  że stowarzyszyły się w Zjednoczeniu KBS RP,  nie miały jednolitego schematu, co widać chociażby bo różnorakich mundurach. Tak samo nie miały żadnego systemu odsyłania do archiwów, stąd jest to często poszukiwanie igły w stogu siana.

Prezes pewnego bractwa mówił, że zazdrości nam protokolarzy z XVIII w., ja zaś jemu zazdrościłem protokolarzy z XIX w. Wszystko jest dziełem przypadku i często nie w każdym bractwie zachowały się pamiątki i informacje z tego samego okresu – pisze historyk KBS w Krotoszynie Łukasz Cichy.

Stolicą Zjednoczenia był zawsze Poznań

Historyczne zdjęcia KBS z lat 30. XX wieku

Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska