Lasy Państwowe przejmują Karczemkę – to już pewne!

Avatar photoIrena Kuczyńska24 maja 20233min
135248474_144247030670920_7806026455378841939_n-1280x1707.jpg
Lasy Państwowe przejmują poligon na karczemce pod Pleszewem, którą od 10 lat użytkuje Liga Obrony Kraju w Pleszewie.
Dawnym wojskowym poligonem, zarządza w imieniu Skarbu Państwa, pleszewski starosta.  LOK zamierzał poligon kupić, wojewoda najpierw zgodę wyraził, potem ją cofnął. O co chodzi?
Była zgoda na sprzedaż

W zagospodarowanie terenu, utworzenie strzelnicy, z której korzysta też policja, młodzież, Wojsko Obrony Terytorialnej, zainwestował LOK  duże pieniądze i zwrócił się do starosty, który w imieniu Skarbu Państwa tym zarządza, o możliwość zakupu terenu za ponad 800 000 zł. Starosta Maciej Wasielewski powiedział radiu Centrum, że uzyskał zgodę wojewody na sprzedaż Karczemki.

Wojewoda cofnął zgodę

Jednak niebawem Michał Zieliński zgodę cofnął, rekomendując przekazanie terenu powojskowego Lasom Państwowym. Nie ukrywał, że cofa rekomendację sprzedaży Karczemki LOK-owi, pod wpływem pisma dyrektorki Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie Ewy Jedlikowskiej. Głównym argumentem przejęcia przez Lasy Państwowe nieruchomości zagospodarowanej przez społeczników z LOK, „jest wojna w Ukrainie i konieczność przeszkolenia leśników na wypadek obrony kraju”.

Przejąć zaraz
W środowisku skupionym wokół LOK w Pleszewie zawrzało. Społecznicy zainwestowali duże pieniądze w urządzenie strzelnicy z zapleczem, gdzie można organizować nawet kilkudniowe zawody. Tymczasem sprawa wydaje się przesądzona. Starosta Pleszewski Maciej Wasielewski mówi, że Nadleśnictwo Taczanów wystąpiło już o przejęcie Karczemki. I to zaraz, w tym roku. Podobno Lasy mają już zabezpieczone pieniądze na inwestycje na Karczemce.

Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska