Klub Kobiet w Pleszewie Ławka nr 4 – przysiądź się do nas!

Avatar photoIrena Kuczyńska19 października 20223min
309141820_608016024361275_4836913641693358667_n.jpg
Grupa aktywnych pleszewianek powołuje Klub Kobiet - Ławka nr 4. Panie zamierzają przypominać o prawach kobiet, kształtować świadomość społeczną i podejmować inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności.

 

Spotkanie organizacyjne Klubu Kobiet Ławka nr 4 odbędzie się w czwartek o 18.00 w Bibliotece Publicznej MiG w Pleszewie

Klub Kobiet z ławką

Ławka nr 4 znajduje się przy bibliotece. Właśnie tam, 23 września, po projekcji filmu „Sędziowie pod presją”, przysiadły dwie aktywne kobiety – współorganizatorka spotkania z sędziami – Monika Matyjaszczyk i Anna Kruk – Wróblewska – obie bizneswomen.
Czytaj: Sędziowie pod presją spotkali się z pleszewianami

Z tej rozmowy zrodził się pomysł powołania stowarzyszenia pań z ławką, jako symbolem. Na ławce siedzimy, odpoczywamy, czekamy na kogoś lub na coś, rozmawiamy, marzymy, dyskutujemy, medytujemy, słuchamy muzyki, opalamy się, jemy, pijemy, gramy, płaczemy – wymienia Monika Matyjaszczyk. Każdy może się do nas przysiąść – dodaje zapraszająco.

Ławka nr 4
Spotkania w bibliotece

Miejscem spotkań Klubu Kobiet będzie pleszewska biblioteka a jej dyrektorka Zuzanna Musielak – Rybak też na symbolicznej Ławce nr 4, przysiądzie. Panie, a kilka już wyraziło chęć działania w Klubie Kobiet, zamierzają się wspierać w działaniach na rzecz przestrzegania praw człowieka i swobód obywatelskich, zaś kobiet oraz dzieci, w szczególności.

Głos pleszewskich kobiet

Będą dodawać sobie wzajemnie odwagi, chcą, by ich głos był słyszany w samorządach i instytucjach. Pragną mieć wpływ na rzeczywistość. Klub Kobiet ma formułę otwartą. Zatem, drogie panie, jeśli jesteście otwarte i tolerancyjne, potraficie nie tylko mówić ale i słuchać, zapraszamy na Ławkę nr 4 – mówią inicjatorki stowarzyszenia.


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska