Mało nas a będzie jeszcze mniej

Avatar photoIrena Kuczyńska15 czerwca 20204min
kacper_gradecki-czolo.jpeg

Z analiz przeprowadzanych na zlecenia Urzędu Miasta i Gminy Pleszew wynika, że jednym z największych problemów miasta w przyszłości będzie demografia. W ciągu pięciu lat liczba mieszkańców w mieście i gminie spadnie o 400 osób, a w perspektywie 30 lat nawet o 3500 osób.
Pleszew należy do miast małych, peryferyjnych. Dojazd do stolicy regionu zajmuje ponad godzinę. Konsekwencją tego jest spadek liczby mieszkańców. Jeśli tendencje takie się utrzymają, za 30 lat w mieście i gminie będzie mieszkać tylko 23 000 osób (aktualnie jest 28 500).

Większość z nich będą stanowić osoby w wieku poprodukcyjnym. Trzeba przygotować się do zmiany struktury wydatków, mniej będzie uczniów w szkołach, ale więcej osób w domach pomocy społecznej” – sygnalizował na sesji burmistrz Arkadiusz Ptak.
Mówił też o „niekontrolowanym rozlewaniu się miasta” na sąsiednie wioski, co w przypadku Pleszewa, stanowiącego z gminą jeden organizm, nie skutkuje odpływem ludności do innych gmin, ale generuje koszty, bo często pleszewianie najpierw budują domy, a potem domagają się mediów i dróg. Tymczasem, jak mówił burmistrz, samorząd nie ma instrumentów, które mogłyby przeciwdziałać budowaniu domów na terenach nieuzbrojonych.
Analiza 18 obszarów zadowolenia z życia w MiG Pleszew w 2019 roku( m.in. warunków mieszkaniowych, ilości i jakości terenów zielonych, pracy urzędów, ochrony zdrowia, sytuacji finansowej)  dowiodła, że 2/3 mieszkańców swoją sytuację finansową ocenia jako dobrą. Niebezpiecznie w Pleszewie i gminie czują się na drogach piesi oraz rowerzyści.
Z myślą o tych ostatnich miasto zadba o stworzenie sieci ścieżek rowerowych w mieście m.in. Z Targowej, przez Lipową, słowackiego, Ogrodową, m.in.z miasta do szpitala i z dworca w Kowalewie do miasta.
94% ankietowanych pleszewian posiada własne jednoślady. A rowery miejskie generują koszty. Burmistrz zapowiedział też, że  miasto rozważa „inną formę poprawy komunikacji publicznej”.
Podsumowując rok 2019  ale  także Strategię Rozwoju MiG Pleszew na lata 2015 – 2020 Arkadiusz Ptak przyznał, że największym sukcesem była rewitalizacja dworca kolejowego. Uznał to za sukces 10 – lecia, bo tak długo trwał cały proces od  zabiegów o przejęcie nieruchomości począwszy na otwarciu biblioteki i domu kultury skończywszy. Podkreślił wielką wartość kontynuacji w samorządach.

Wróciła też sprawa przystąpienia do Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, d0 której Pleszew naturalnie ciąży i odwrotnie. Są wskazania merytoryczne do przystąpienia Pleszewa do AKO – uważa Arkadiusz Ptak.


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska