Maseczkowy challenge

Avatar photoIrena Kuczyńska18 czerwca 20206min
m_7czolo.jpg

Wychowankowie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie z początkiem pandemii rozjechali się do swoich domów. Jednak wszyscy mają stały kontakt z wychowawcami, instruktorami i nauczycielami. Realizują nauczanie zdalne – co potwierdza zarówno wicedyrektor placówki Sylwia Kordylas jak i dyrektor szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukacja Młodzież –  Izabela Werner.
150 wychowanków Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie przez cały czas pandemii utrzymuje stały kontakt z nauczycielami, instruktorami zawodu, wychowawcami, psychologiem. Jest też kontakt z rodzicami, którzy swoje dzieci wspierają – podkreśla Izabela Werner.
Na egzamin ósmoklasisty zgłosili się wszyscy uczniowie. Jedni są przez rodziców dowożeni a dziewięcioro z dalszych miejscowości, przyjechało do internatu, gdzie mieszkają oczywiście z zachowaniem zaleceń wynikających z pandemii.


Wicedyrektor Centrum Sylwia Kordylas mówi, że utrzymywanie ścisłego kontaktu z wychowankami jest zadaniem, z którego pracownicy są rozliczani przez Komendę Głowną OHP.  Ale też wszystkim chodzi o to, żeby młodzi wrócili do Pleszewa, kiedy tylko będzie można i żeby tu pokończyli szkoły.
Nasi uczniowie już stoją u progu wyboru kolejnych decyzji związanych z dalszym  etapem edukacji. Należy podkreślić, że to młodzież, która w dużej mierze pochodzi ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym i często wykształcenie i dobry zawód jest tym, co chroni ją przed bezrobociem i  dezaktywacją społeczną. Dlatego myślę, że większość z ósmoklasistów  zostanie z nami dalej i będzie kontynuowało naukę w szkole branżowej I stopnia 
– uważa Sylwia Kordylas.
O dobrej relacji wychowanków z Centrum świadczyć mogą zdjęcia w maseczkach, które wysyłają oni  na profil społecznościowy, budują one więź zdalną ale ważną. Zdjęcia w maseczkach mają też walor edukacyjny, przypominają, że nadal je nosimy w określonych miejscach i że zachowujemy dystans. Do maseczkowego challenge dołączyli też nauczyciele i wychowawcy – dodaje Sylwia Kordylas.

Z informacji przekazanych przez dyrektora CKiW OHP Krystiana Piaseckiego wynika, że wkrótce rozpocznie się kolejna duża inwestycja remontowa. Dzięki dofinansowaniu  z Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy możliwe będzie przeprowadzenie generalnego remontu dachu zabytkowego budynku, w którym znajduje się kuchnia i stołówka dla młodzieży na co dzień uczącej się w Centrum i stacjonującej w internacie.
Budynek ma 107 lat, został zbudowany w czasach pruskich w 1913 roku jako stołówka dla wojska.  I temu celowi służył do wyprowadzenia 20 Pułku Artylerii Przeciwpancernej z Pleszewa.  Stołówką i jadalnią pozostał budynek także po przejęciu dawnych koszar przez  OHP w 1994 roku. Przez ten czas modernizowano budynek, dostosowywano go do wymogów higieniczno – sanitarnych. Teraz czas na kolejny remont kuch ni i stołówki oraz na remont dachu. Wkrótce będzie rozstrzygnięty przetarg. Prace potrwają do końca roku.


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska