Miasto przejmuje od powiatu ulicę Zamkową, Ogrodową, Kolejową i kawałek Słowackiego

Irena Kuczyńska7 października 20213min0
Powiat pleszewski przekazał Miastu i Gminie Pleszew cztery powiatowe ulice w centrum miasta Pleszewa: Zamkową, Ogrodową, Kolejową i Słowackiego do Ronda 2020 Roku. Nie są to ulice przelotowe a ich przekazanie nie zaburza ciągłości przebiegu dróg powiatowych w mieście - zapewnił radio Centrum pleszewski starosta Maciej Wasielewski.
Ogrodowa1-800.jpg

W sumie jest to 864 metrów bieżących dróg do sprzątania, odśnieżania, zazieleniania.

Z informacji potwierdzonych przez Andrzeja Jędruszka – zastępcę burmistrza Pleszewa wynika, że pierwotnie planowano zamianę ulic. Powiatowe: Zamkowa (101 metrów bieżących ), Ogrodowa (470 mb), Kolejowa (134 mb) i Słowackiego do Ronda 2020 Roku (141 mb)  miały przejść pod zarząd miasta, podczas gdy Wierzbowa i Szpitalna – dotąd miejskie, miałby przejąć w zarząd powiat.

Tymczasem udało się negocjacje przeprowadzić tak, że wszystkie  ulice, uchwałą Rady Powiatu Pleszewskiego, od 1 stycznia 2022 roku, będą miejskie. Powiat w zamian nie chce nic. Może nawet pójść dalej i przekazać inne ulice, pod warunkiem, że ciągłość dróg powiatowych zostanie zachowana.

Dlaczego miasto jest zainteresowane przejęciem ulic powiatowych w centrum? Andrzej Jędruszek mówi, że po pierwsze, ostatnio owe ulice miasto modernizowało czy to podczas budowy ścieżek rowerowych, czy rewitalizacji terenów pokolejowych, czy też rozdziału sieci kanalizacyjnej.

Zamkowa
Kolejowa
Ogrodowa
Słowackiego do Ronda 2020 Roku

Po drugie pozwoli to na jednolitość utrzymania czystości, zieleni, czy odśnieżania, jeśli zima sypnie śniegiem. Pleszewianie na ogół nie rozróżniają, czyje są ulice w Pleszewie, miasta czy powiatu.

Warto przypomnieć, że w zarządzie powiatu nadal pozostają takie ulice w ścisłym centrum Pleszewa jak: Poznańska, Kaliska, Sienkiewicza, Kilińskiego, Bogusza, Reja, Lipowa. Za czystość tych ciągów, za zieleń, za dziury w jezdni – odpowiada powiat.

Czytaj też: Pleszewskie ulice i ich tajemnice