Miliony na wsparcie bezrobotnych i przedsiębiorczych

Avatar photoIrena Kuczyńska4 sierpnia 20204min
Piotr-Janiak-1.jpg

Prawie 10 000 000 złotych na aktywizację osób bezrobotnych i wsparcie przedsiębiorczości pozyskał Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie. Trzeba je wydać do końca tego roku – podkreśla dyrektor Piotr Janiak.7 000 000 złotych pochodzi z rezerwy Ministra Pracy, Płacy i Polityki Społecznej, na pozyskanie których PUP stworzył projekt, pozytywnie oceniony przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
Pieniądze są przeznaczone na:
– dotacje w wysokości 15 000 zł dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą
– doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy w firmie w kwocie 25 000 zł
– refundację szkoleń i bony szkoleniowe dla osób, które się przekwalifikowują

Środki te są  podzielone na działalność w trzech obszarach:5 005 000 zł powinno trafić na wymienione wyżej działania do osób mieszkających w gminach wiejskich oraz miejsko - wiejskich czyli do wszystkich mieszkańców powiatu pleszewskiego.
- 300 000 zł - to pieniądze przeznaczone wyłącznie dla beneficjentów niepełnosprawnych.
- 1 695 000 zł przeznaczono na aktywizację zawodową osób, które utraciły pracę w związku z pandemią COVID-19.

Kolejne pieniądze to  707 000 zł, które udało się pozyskać  z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na przekwalifikowanie  pracowników, których nie zwolniono tylko pozostawiono w firmie. O te pieniądze mogą się ubiegać pracodawcy – podkreśla Piotr Janiak. Są to środki na kształcenie ustawiczne. W tym roku PUP w Pleszewie otrzymał  1 200 000 zł.

To nie wszystko. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy zabiegali też o pieniądze z projektów unijnych. I tak z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach programu POWER na aktywizację osób do 30. roku życia, do mieszkańców powiatu pleszewskiego trafi w tym roku 1 126 760,60 zł. Z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – 782 030,56 zł.

W sumie jest to prawie 10 000 000 zł, które PUP pozyskał w tym roku. Środki z UE pozyskano do kwietnia, kiedy dyrektorem  był Leszek Bierła, chociaż nowy dyrektor wszystkie te projekty renegocjował.

Warto podkreślić, że  miliony złotych, które dotrą do powiatu pleszewskiego, są zasługą pracowników Powiatowego Urzędu Pracy. Gdyby się zadowolić tym, co powiatowi pleszewskiemu przysługuje w ramach algorytmu –  byłoby to zaledwie 462 853,83 zł.

Powiatowy Urząd Pracy, wbrew powszechnej opinii, obsługuje nie tylko bezrobotnych. Naszymi klientami są pracownicy ale i pracodawcy – podkreśla dyrektor Piotr Janiak.

I apeluje o składanie wniosków o odbycie stażu, o szkolenia, o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, o dotację na zatrudnienie osoby bezrobotnej i utrzymanie stanowiska pracy przez 2 lata. Nabór wniosków trwa. Komisja, przyznając pieniądze, kieruje się kryteriami merytorycznymi i formalnymi. Aktualnie w powiecie pleszewskim jest zarejestrowanych 1440 osób bezrobotnych. Miesięcznie przybywa ich około 50.


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska