Mistrz mowy z lasu

Avatar photoIrena Kuczyńska28 czerwca 20182min
Nominaci-w-Zamku-Królewskim-w-Warszawie-Benedykt-Roźmiarek-dyrektor-OKL-i-Alicja-Antonowizczoloz.jpg

Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie otrzymał Nominację Programu Społecznego „Mistrz Mowy Polskiej”.

Ma szansę na tytuł Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. O przyznaniu tytułu zadecyduje wynik plebiscytu, który potrwa do 20 września.

Wśród nominowanych jest 11 osób mistrzowsko posługujących się językiem polskim oraz 5 placówek – w tym gołuchowski Ośrodek Kultury Leśnej.

Podczas prezentacji nominowanych, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie, podkreślano, że OKL chroni spuściznę kulturową i historyczną polskiego leśnictwa i przybliża społeczeństwu wiedzę o lesie i jego związkach z człowiekiem.

Od 12 lat OKL organizuje Ogólnopolski Konkurs „Bajarze z Leśnej Polany” im. redaktora Andrzeja Zalewskiego, z którego wywodzą się znakomici gawędziarze. Inicjuje i realizuje konferencje tematyczne, przeglądy twórczości artystycznej dzieci, organizuje prelekcje i spotkania, wydaje książki dla dzieci i młodzieży, a także zbiory fraszek i gawęd.

Wszystkie te działania inspirują oraz umożliwiają rozwijanie talentów literackich i krasomówczych. O tym czy OKL otrzyma tytuł Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej zadecyduje głosowanie na stronie internetowej
http://www.mistrzmowy.pl/glosowanie/, wysłanie SMS lub kartki pocztowej z danymi kandydata do tytułu, które potrwa do 20 września.


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska