ZSU-G

Umowy - najpierw prezesa Mariusza Derbicha z dyr. Iwoną Kałużną