„Notatki Dobrzyckie” – 65. numer już można czytać!

Avatar photoIrena Kuczyńska2 stycznia 20234min
notatki-pod-choinka-1.jpg
Towarzystwo Miłośników Ziemi Dobrzyckiej wydało 65. numer "Notatek Dobrzyckich". Czasopismo, którego początki sięgają roku 1990, redagują pasjonaci lokalnej historii.

 

Prezesem Towarzystwa jest historyk, regionalista Kazimierz Balcer i to jego artykuł znajdziemy w najnowszym numerze czasopisma. „Notatki Dobrzyckie” to wydawnictwo jedyne w swoim rodzaju – wychodzi dwa razy w roku. Każdy numer zawiera artykuły historyczne dotyczące Dobrzycy i okolicy. Druga część to kronika wydarzeń mijającego półrocza.

Dwóch Gorzeńskich i Wybicki

I tak najnowszy numer otwiera artykuł Szymona Balcera o relacjach rodzinnych gen. Augustyna Gorzeńskiego z Józefem Wybickim autorem „Mazurka Dąbrowskiego”, poetą, prawnikiem, gospodarzem ziemskim, który pomieszkiwał w Dobrzycy. Prezes TMZD Kazimierz Balcer jest autorem tekstu o Wicie Gorzeńskim – właścicielu Karmina – uczestniku powstania listopadowego 1830 – 1831, co konweniuje z najnowszą wystawą w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy,

\Promocja wystawy

Wystawę „Powstanie Listopadowe 1830 – 1831 ze zbiorów Marcina Zdrojewskiego” na stronach „Notatek Dobrzyckich” szczegółowo opisuje komisarz wystawy dr Stanisław Borowiak.

Notatki Dobrzyckie

Powstanie Listopadowe – wystawa w Muzeum Ziemiaństwa

Teksty na bazie archiwaliów

Maria Ciesielczyk opisała „Wspólne losy parafii w Sośnicy i w Karminie na podstawie korespondencji zawartej w Aktach Dekanatu Pleszewskiego”. W części historycznej znajduje się też bardzo ciekawy tekst autorstwa Stanisława Borowiaka opracowany na podstawie wpisu  ( w języku niemieckim) w kronice szkoły w Fabianowie nauczyciela Władysława Lewińskiego od 1 sierpnia 1914 do 1 października 1918.
W artykule są nazwiska mieszkańców Fabianowa walczących  w I wojnie w armii pruskiej. Było ich 66, 24 zostało odznaczonych Żelaznym Krzyżem, 11 poległo.

Puls gminy Dobrzyca

Ale „Notatki” zawierają też teksty z życia gminy m.in. o stypendiach burmistrza, naprawie parkanu przy kościele w Sośnicy, o nowym wikariuszu w Dobrzycy, o dobrzyckim strażaku, który jest mistrzem świata, o inwestycjach drogowych w gminie, o dożynkach, o imprezach organizowanych przez Bractwo Kurkowe św. Tekli, o obchodach 50 rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Lutyńskiej, wizycie delegacji niemieckiej w Dobrzycy, o gościach ze Słowacji.

***

„Notatki Dobrzyckie”, których wydanie finansuje albo powiat pleszewski albo gmina Dobrzyca, dystrybuowane są bezpłatnie. Nakład wynosi 500 sztuk. W Pleszewie można je czytać w Bibliotece Publicznej MiG.

Notatki Dobrzyckie – wydanie z sierpnia 2022


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska