Nową drogą od krajówki do krajówki

Irena Kuczyńska15 lutego 20202min
drkk3.jpg

9 mln złotych pochłonie przebudowa ostatniego odcinka drogi powiatowej łączącej  dwie drogi krajowe przebiegające przez powiat pleszewski.

Modernizowana droga biegnie od Kuchar położonych przy DK12 przez Karsy, Kucharki do Krzywosądowa przy DK11. W tym roku modernizowany jest 8 km drogi od Kucharek do Krzywosądowa.

Największa inwestycja drogowa powiatu pleszewskiego w ostatnich latach prowadzona jest etapami. W sumie koszt przebudowy całej drogi sięga 16 500 000 złotych – powiedział radiu Centrum pleszewski starosta Maciej Wasielewski.

Do tej pory przebudowano drogę od Kuchar do Kucharek, w latach 2018-2019 w ramach programu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej pobudowano ścieżkę rowerową, którą podczas przebudowy ostatniego odcinka drogi trzeba dokończyć. Chodzi  o budowę 1,2 km chodników i dobudowanie 1,1 km ciągu pieszo-rowerowego z Kars do Kucharek. Korzystając z łagodnej zimy firma  rozpoczęła prace porządkowe i ziemne na trasie od Kucharek do Kars.

Trwa rozbiórka starej infrastruktury, karczowanie krzaków, usuwanie pni drzew, pogłębianie i profilowanie rowów przydrożnych, budowa przepustów pod zjazdami oraz przygotowywanie podbudowy drogi w celu jej poszerzenia do 6 m – mówi Tomasz Wojtala rzecznik Starostwa Powiatowego w Pleszewie.

Wartość kontraktu to blisko 9 000 000  zł.  W tym 4 500 000  zł to dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych, 3 200 000  zł pochodzi z budżetu Powiatu Pleszewskiego  1 300 000 zł to wkład Gminy Gołuchów.