Nowa urzędniczka w ratuszu

Avatar photoIrena Kuczyńska19 lutego 20202min
UMiG-Pleszew-1.jpg

Zmiany organizacyjne w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew. Zlikwidowano wydział prawny, natomiast utworzono nowe stanowisko – Głównego Księgowego UMiG Pleszew.

Objęła je Agnieszka Baurycza, której poprzednim miejscem pracy  był Urząd  Miejski w Ostrowie Wlkp.„Chodzi o usprawnienie pracy urzędu i dobrą kontrolę nad finansami wszystkich wydziałów, zwłaszcza, że dochodzą wciąż nowe zadani” – powiedziała radiu Centrum rzeczniczka ratusza Anna Bogacz. Główna księgowa będzie  opracowywać  projekt budżetu gminy, projekt ws. Wieloletniej Prognozy Finansowej, ma nadzorować sprawozdawczość budżetową, sporządzać okresowe analizy sytuacji finansowej. Ma też sprawować nadzór nad pracownikami Wydziału Finansowego UMiG w Pleszewie. Ale sama będzie podlegać Skarbnikowi Miasta i Gminy Pleszew. Janina Ciupa, przeszła co prawda, na emeryturę jeszcze za poprzedniego burmistrza, ale wróciła i finanse MiG Pleszew dzierży nadal w swoich rękach. Agnieszka Baurycza od 17 lat jest związana z samorządem terytorialnym. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie koordynowania procesów księgowych i finansowych w jednostce budżetowej. 10 lat pracowała w UM w Ostrowie Wlkp. Stworzono w magistracie nowe stanowisko, ale zlikwidowano inne –  szefa wydziału prawnego, likwidując wydział prawny. Biuro Rady Miejskiej włączono do wydz. organizacyjnego, a dawny wydział prawny podporządkowano Sekretarzowi MiG Pleszew.


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska