Izabela Świątek – zastępca burmistrza Pleszewa, Damian Szwedziak – wicestarosta pleszewski, Tomasz Mikołajuczak – przedstawiciel firmy Time4Bus, Jarosław Pietrzak burmiwstrz Dobrzycy