Nowy pawilon dydaktyczno – szkoleniowy otwarty i poświęcony

Irena Kuczyńska6 grudnia 20213min
W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie koło Pleszewa otwarto nowy pawilon dydaktyczno - szkoleniowy. Wartość inwestycji 3 000 000 złotych. Sfinansowano ją z budżetu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które w 2019 roku przejęło prowadzenie szkoły.
61ae0db5e3607_o_large.jpg
Pawilon w Marszewie wybudowany i poświęcony

Obiekt, którego budowę rozpoczęto w lipcu 2019 roku, można traktować jako prezent z okazji jubileuszu 65. rocznicy powstania szkoły rolniczej w Marszewie, która przypada w roku 2022  – co podkreślała Grażyna Borkowska – dyrektorka Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie.

Grażyna Borkowska – dyrektorka Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie

I bardzo się  placówce pawilon przyda, zwłaszcza że odbywać się w nim będzie praktyczna część egzaminów zawodowych, jako że marszewska szkoła jest także centrum egzaminacyjnym.

Chodzi o takie profesje jak rolnik, mechanik pojazdów i maszyn rolniczych, technik mechanizacji i agrotroniki, technik urządzeń i systemów energii odnawialnej.

Hala ma powierzchnię 698 m2. Jest podzielona na działy : pojazdy rolnicze, maszyny rolnicze, agrotronika, obróbka mechaniczna, kotłownia gazowa, pomieszczenia socjalne.

Pawilon w Marszewie

Najstarsze szkolne obiekty do prowadzenia zajęć praktycznych w szkole w Marszewie mają kilkadziesiąt lat i nie spełniają standardów.

 etapy budowy na wystawie

Zdaniem Grażyny Borkowskiej pawilon – czyli nowa hala dydaktyczno – szkoleniowa, wyposażona w nowoczesny sprzęt, umożliwi kreowanie nowych profili kształcenia, które odpowiadają wymogom rynku pracy.

Na uroczystość otwarcia hali zaproszono biskupa pomocniczego diecezji kaliskiej Łukasza Buzuna, który pawilon poświęcił. Wydarzenie uświetnił występ zespołu “happy Marszew Band”.