Obszar zagrożony i zapowietrzony

Avatar photoIrena Kuczyńska28 września 20203min
piersze.jpg.jpg

W związku z potwierdzonym ogniskiem wirusa ASF w Łaszkowie (pow. kaliski)  21 września Wojewoda Wielkopolski  wydał rozporządzenie  w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń  także na terenie powiatu  pleszewskiego.
Z rozporządzeniem wojewody  zapoznał  samorządowców i przedstawicieli środowisk producentów rolniczych Powiatowy Inspektor Weterynarii w Pleszewie Andrzej Długiewicz. Służby weterynaryjne wyznaczyły tzw. obszar zapowietrzony czyli strefę o promieniu 3 km, sięgający do Bogusławia (gm. Gołuchów)  oraz obszar zagrożony do 10 km, obejmujący część gmin Chocz, Pleszew i Gołuchów.
Jednocześnie Komisja Europejska wydała decyzję określającą tzw. obszar zagrożenia, który jest znacznie większy od obszaru zagrożonego wyznaczonego przez Wojewodę Wielkopolskiego i obejmuje prawie cały powiat pleszewski tj. gminy Chocz, Czermin, Gołuchów, Pleszew i część gminy Gizałki. Komisja Europejska wyznaczyła  także obszar ochronny, w której znalazły się dalsze tereny, w tym gmina Dobrzyca i pozostała część gminy Gizałki na północ od drogi wojewódzkiej nr 443. Andrzej Długiewicz poinformował, że  w powiecie pleszewskim problem  wirusa ASF dotyczy ponad 1000 gospodarstw, w których hoduje się łącznie ok. 90.000 sztuk świń. W obszarze zagrożonym, wyznaczonym przez wojewodę, przez minimum 30 dni obowiązuje zakaz wywożenia, handlu i uboju trzody chlewnej, a także organizacji targów zwierzęcych i polowań na zwierzynę łowną. Inspektorat weterynaryjny będzie prowadzić badania laboratoryjne świń w obszarze zagrożonym, aby wykluczyć chorobę i starać się o zniesienie strefy.  Obszar zagrożenia, wynikający z przepisów UE, będzie utrzymany przez minimum 12 miesięcy.

RADIO CENTRUM  Obszar zagrożony


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska