Od 1 sierpnia drożeją odpady

Avatar photoIrena Kuczyńska30 czerwca 20203min
wiata-czolo.jpg

Od 1 sierpnia mieszkańcy Miasta i Gminy Pleszew zapłacą więcej za odpady zmieszane. Większa też będzie kara za złe segregowanie odpadów. Taką uchwałę podjęła Rada Miejska. Mieszkańcy budynków jednorodzinnych zapłacą ją solidarnie, jeśli kontrola wykaże, że w kontenerach znajdują się odpady, które można wysegregować.

Statystyczny pleszewianin produkuje rocznie 470 kg odpadów, które trafiają do Zakładu Gospodarki Odpadami w Jarocinie. Jeśli się to pomnoży przez liczbę zameldowanych mieszkańców 30 060 daje to 14 114 100 ton rocznie. A cena odbioru odpadów wciąż wzrasta. Wzrasta też opłata marszałkowska ze 170 zł za tonę odpadów niesegregowanych do 270 zł. Gmina tylko gospodarkę odpadami organizuje, nie zarabia na tym ale nie może też dokładać.

Stąd podwyżka ceny odpadów niesegregowanych z 18,50 zł od osoby na 24,00 zł. Osoby, które źle segregują, a wykaże to kontrola, zapłacą za odpady 48 zł od osoby, aktualnie są to 43,00 złote.

W blokach spółdzielczych, jeśli w kontenerach przypisanych do danego bloku, znajdą się odpady, których tam być nie powinno np. butelki plastikowe, szkło, puszki, też opłata wzrośnie. Wszystkim z 24,00 zł na 48,00 zł. Na jeden miesiąc.

Miasto szuka też osób, które są zameldowane w Pleszewie a nie płacą za odpady. Spółdzielnia otrzymała z ratusza pismo z prośbą o wyjaśnienie różnic pomiędzy liczbą zameldowanych a płacących za odpady. Przed dalszym wzrostem opłat za odpady uratować nas może tylko ich segregowanie – podkreśla burmistrz Arkadiusz Ptak.

Od roku mieszkańcy bloków spółdzielczych segregują odpady BIOkuchenne, wkrótce te odpady oraz popiół będą segregować także mieszkańcy domków jednorodzinnych. Teraz trwa pilotaż. Szczegóły TUTAJ

Najważniejsza jest edukacja mieszkańców dotycząca segregowania odpadów, bo więcej odpadów, większe koszty. Szczegóły TUTAJ

RADIO CENTRUM  Wakacyjne podwyżki


Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska