Od stycznia zmiany w Strefie Płatnego Parkowania

Irena Kuczyńska20 października 20212min0
Od 1 stycznia 2022 roku nastąpią zmiany w Strefie płatnego Parkowania w Pleszewie. Strefa zostanie rozszerzona a ceny za parkowanie rosną. W piątek na sesji Rada Miejska będzie głosować projekt uchwały zmieniającej warunki funkcjonowania Strefy.
stre.jpg

Projekt uchwały przewiduje wyłączenie ze Strefy Płatnego Parkowania ulicy Ogrodowej, gdzie biegnie ścieżka rowerowa, w związku z czym możliwości parkowania są ograniczone. Za to włączona do Strefy zostanie ulica Kolejowa.

Ulica Ogrodowa – z niej znikną samochody

Proponowane zmiany dotyczą też opłat w podstrefie „B” czyli na wszystkich ulicach oprócz Rynku, który znajduje się w podstrefie „A”. I tak w podstrefie „B” opłata za pierwszą godzinę parkowania wzrasta z 2,00 zł do 2,50 zł, za drugą godzinę parkowania wzrasta z 2,40 zł do 3,00 zł, za trzecią z 2,80 zł do 3,50 zł. Za godzinę czwartą i każdą kolejną opłata zwiększy się z 2,00 zł do 2,50 zł.

Opłata w podstrefie „A” czyli na pleszewskim Rynku, pozostanie bez zmian czyli 4,00 zł za pierwszą godzinę, 4,50 zł za drugą godzinę, 5,00 zł za godzinę trzecią, czwartą i kolejne po 4,00 zł.

Zmienią się też kwoty abonamentu za parkowanie miesięczne : w podstrefie „A” czyli na Rynku opłata tygodniowa wzrasta z 60,00 zł do 80,00 zł, miesięczna z 200,00 zł wzrasta do 220,00 zł.

W podstrefie „B” aktualnie abonament tygodniowy kosztuje 30,00 zł a miesięczny 100,00 zł. Od stycznia będzie to odpowiednio 50,00 zł i 140,00 zł.

Aktualnie nad projektem dyskutują radni na komisjach. Na piątek zaplanowano głosowanie.