Odsłonili pomnik w Żegocinie

Avatar photoIrena Kuczyńska9 grudnia 20206min
pomnik-czolo.jpg

Na cmentarzu parafialnym w Żegocinie odsłonięto  pomnik upamiętniający nazwiska ofiar I i II wojny światowej oraz powstańców wielkopolskich. Do odsłonięcia pomnika zaproszono potomków tych, których nazwiska znalazły się na pomniku.

Stary pomnik był zwyczajnym kopcem usypanym z ziemi i kamieni, wśród których były poutykane tabliczki z nazwiskami ofiar wojen światowych oraz powstańców wielkopolskich z terenu parafii w Żegocinie.


Nowy pomnik to dwie tablice z nazwiskami umieszczone na kamiennych ścianach. Między nimi krzyż z napisem Bóg Honor Ojczyzna. Niżej miejsce na kwiaty i znicze. Pomnik to inicjatywa dyrektorki Ośrodka Kultury w Żegocinie Zofii Zawady, która pozyskała dofinansowanie z programu „Czuwamy. Pamiętamy” ze środków Fundacji Orlen w ramach projektu „Ratujmy kopiec pamięci ofiar wojennych”.

Do odsłonięcia pomnika, poświęconego przez proboszcza ks. kan. Marka Kozicę, zaproszono Różę Staśkiewicz z rodziny poległego w obozie w Żabikowie w czasie II wojny Stanisława Banachowskiego, Jakuba i Piotra Mizernych – potomków poległego w czasie I wojny Anastazego Mizernego, Dorotę Serafin – prawnuczkę powstańca wielkopolskiego Ildefonsa Domagalskiego i Franciszka Mazurka – potomka powstańca Kazimierza Mazurka.
Kwiaty pod tablicą złożyli przedstawiciele lokalnej społeczności z wójtem Czermina Sławomirem Spychajem na czele. A uświetnili uroczystość członkowie Drużyny Tradycji 70 pułku piechoty z Pleszewa.

Szczegóły uroczystości 

W imieniu Powiatu Pleszewskiego Wojciech Barszczewski - Radny Powiatowy
W imieniu Gminy Czermin Sławomir Spychaj - Wójt Gminy Czermin oraz Robert Mikołajczak - Przewodniczący Rady Gminy

W imieniu Sołectw wchodzących w skład Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żegocinie :
Paulina Grzesiak - przedstawiciel Sołectwa Grab i Robaków
Maciej Kubicki - Sołtys wsi Łęg 
Józef Libert - Sołtys wsi Pieruszyce
Henryk Serbiak - Sołtys wsi Żbiki 
Żaneta Krysińska - Sołtys wsi Wieczyn 
Krzysztof Zawada - Sołtys wsi Żegocin

Przedstawiciele organizacji: 
Daniela Królak - Przewodnicząca Kółka Włościanek w Żegocinie
Edmund Gulczewski - Prezes Kółka Rolniczego
Stanisław Jankowski - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej


Przedstawiciele instytucji: 
Marek Jezierski - Dyrektor Zespołu Szkół w Żegocinie 
Zofia Zawada - kierownik Ośrodka Kultury w Żegocinie
Romualda Kempińska - Wiceprezes Stowarzyszenia Miłośników Wsi Żegocin

 
W imieniu rodzin ofiar poległych na I i II wojnie światowej:
Róża Staśkiewicz - potomek z rodziny Stanisława Banachowskiego (ofiary obozu w Żabikowie) 
oraz Jakub Mizerny - potomek z rodziny Anastazego Mizernego i Piotra Mizernego poległych we Francji.

W imieniu rodzin powstańców wielkopolskich 
Dorota Serafin - potomek z rodziny Ildefonsa Domagalskiego 
Franciszek Mazurek - potomek z rodziny Kazimierza Mazurka.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał Jakub Mizerny - potomek z rodziny Anastazego Mizernego i Piotra Mizernego poległych we Francji oraz Sławomir Spychaj - Wójt Gminy Czermin. 
W realizacji przedsięwzięcia  Ośrodek Kultury otrzymał wsparcie finansowe Kółka Włościanek w Żegocinie. Wszelkie działania związane z odbudową pomnika wsparli również: ks. kan. Marek Kozica - proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Żegocinie, Sławomir Spychaj - Wójt Gminy Czermin oraz Halina Meller - Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie. Warto nadmienić, iż w prace przygotowawcze włączyli się mieszkańcy Żegocina.

Info Pleszew - Irena Kuczyńska - logo


© 2022 – Info Pleszew – Irena Kuczyńska